Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Ar-Razzaq الرَّزَّاقْ

"Ar-Razzaq" este derivat din rizq, susținere sau orice altceva de orice folos pentru om, animale, plante etc., prin care acestea sunt susținute sau sunt ajutate în creșterea lor. Ploaia este de asemenea numită rizq; ajută la susținerea fiecărei ființe vii pe planeta noastră. În 51:58 citim:
"Ci Allah este Întreținătorul [Ar-Razzaq], Stăpânul puterii, Cel Statornic [Al-Matin]."

Un alt verset care se referă la supraviețuirea noastră este:
"Și în cer se află înzestrarea voastră și ceea ce vi se făgăduiește" (Coran, 51:22).
"În ceruri este înzestrarea voastră" poate fi o referință la ploaia care coboară din ceruri, cerul.
Cuvântul rizq poate fi folosit pentru mijloacele de venit, mijloacele de trai, supraviețuire, bani, avere ... sau pentru a câștiga ceva bun, fie în viața acestei lumi, fie în viața viitoare. "Ar-Razzaq" este un superlativ al "Ar-Raziq", cel care oferă rizq. Ar-Razzaq este aplicat nimănui altcuiva decât Allah. Există două tipuri de rizq: unul susține corpul, cum ar fi alimente și băuturi, în timp ce celălalt susține sufletul, care este cunoașterea și adevărata inspirație. Acesta din urmă este cel mai bun tip de susținere pur și simplu pentru că ceea ce susține sufletul durează pentru totdeauna, în timp ce ceea ce susține corpul are o durată temporară.
Ar-Razzaq este acela care creează toate tipurile de susținere, Care își extinde favoarea pentru a acoperi o astfel de susținere care poate fi atinsă de creaturile Sale, care oferă mijloacele necesare pentru a-și atinge susținerea. El susține toată creația Lui prin toate mijloacele necesare pentru a le menține în viață. El susține mințile cu cunoștințe, inimile cu înțelegere, sufletele cu manifestări, trupurile cu mâncare și așa mai departe. Numai El poate face acest lucru. Oricine își dă seama de acest fapt va recunoaște faptul că propria lui susținere și cea a tuturor celorlalte nu este controlată de nimeni altul decât Allah.
Referințele la rizq au fost făcute în mai multe versete ale Coranului, cum ar fi:
... Și Allah împarte harul Său celor pe care El îi vrea, fără măsură. (2: 212)

Allah este Binevoitor cu robii Săi. El dăruiește cele spre viețuire cui voiește El. El este Tare, Puternic [Al-Qawiyy, Al-'Aziz]. (42:19)

... Iar aceluia care este cu frică de Allah, îi va da El o ieșire [bună] și-l va înzestra pe el de unde el nici nu se așteaptă. (65:2-3)

... aceia sunt cu adevărat credincioși și ei vor avea parte de iertare și de răsplată îmbelșugată. (8:74)

... Ceea ce Allah îți dă va fi mai bun și mai dăinuitor. (20: 131)

Acesta va fi darul Nostru [pentru voi] și el va fi fără de sfârșit. (38:54)

Spune: "Ceea ce se află la Allah este mai bun decât petrecerea și decât negoțul. (62:11)

Aceia în care credeți voi în locul lui Allah nu pot avea nici un mijloc pentru hrănirea voastră. (29:17)

Și nu este viețuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. (11:6)

Unul dintre modurile islamice inspirate de atributul "Ar-Razzaq" este că un slujitor al lui Allah devine convins că nu există nici un partener cu Domnul său în asigurarea susținerii, așa cum nu are nici un partener în a crea totul. El, prin urmare, îl cheamă pentru orice lucru mic sau mare. De asemenea, se simte mulțumit de ceea ce Ar-Razzaq i-a alocat, așa cum a spus el,
"Aceia care, când cheltuiesc, nu sunt nici risipitori nici zgârciți, ci fac aceasta cu măsură" (Coran, 25:67)

Si deasemenea,
"Și nu ține mâna înlănțuită în jurul gâtului, dar nici nu o întinde de tot" (Coran, 17:29).

Abundența susținerii lui Allah este fără limită. El este cel care spune următoarele în Surat Hud:
"Și nu este viețuitoare pe pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah. El știe locul ei de sălaș și locul în care ea va muri. Totul este într-o Carte deslușită." (Coranul 11:6).