Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Ar-Ra'uf الرَّؤُوفْ

Allah, Cel Glorificat și Cel Înalt, a spus:
... pentru ca să vă scoată pe voi din întunecimi la lumină. Și Allah este Iertător, Îndurător [Ra'uf, Rahim] cu voi. (57:9)

Din punct de vedere lingvistic, acest atribut este derivat din rafa, mila intensă sau compasiune, care este limita superioară a rahmei. Când este aplicat Celui Atotputernic, înseamnă să-i îndepărtezi toate tipurile de rău.
Atributul "Ar-Ra'uf" se referă la cel care nu încetează să fie mai bun și plin de compasiune față de păcătoși prin acceptarea căinței lor și față de prietenii Săi, protejându-i de comiterea păcatelor. El transmite acelasi sens transmis de atributul "Ar-Rahim" cu o intensificare a semnificatiei incorporate in acesta din urmă.
Printre manifestările de milă a Lui față de slujitorii Săi se numără faptul că El îi protejează împotriva comiterii a ceea ce atrage pedeapsa Lui. O astfel de protecție împotriva alunecării de pe calea cea dreaptă aduce un sentiment mai puternic de milă decât iertarea Sa pentru păcatele deja comise. El poate fi milostiv față de unul dintre slujitorii Săi, expunându-l în fața greutăților, dar de fapt poate fi o mare fericire și binecuvântare ascunsă pentru el în astfel de greutăți, în timp ce el nu o cunoaște. Cât de des a fost compătimit de oameni pentru răul de care suferă, răul de sărăcie, dorință și mizerie, în timp ce în realitate se bucură de o binecuvântare pentru care îngerii îl invidiează?
Cel mai înălțat a avansat atributul "Ar-Ra'uf" față de cel al lui "Ar-Rahim", preferând "ra'fah" peste "rahmah" și dând prioritate primului peste cel din urmă în următoarele versete glorioase:
căci Allah este față de oameni Iertător, Îndurător [Ra’uf, Rahim]. (2:143)

... iar în inimile celor care l-au urmat am pus milă și îndurare. (57:27)

... iar cu dreptcredincioșii este el milostiv și îndurător [Ra’uf, Rahim]. (9:128)

Acest atribut este derivat din "mila" și "compasiunea". Acest lucru ne cere să facem distincția între aceste două cuvinte. De asemenea, ori de câte ori Atotputernicul folosește ambele cuvinte, El menționează atributul "Ar-Ra’uf" înainte de "Ar-Rahim"; prin urmare, trebuie să explicăm diferența dintre amândouă și motivul unei astfel de preferințe.
[/HADITH]Trimisul lui Allah Allah călătorea o data, a trecut pe lângă o femeie care coacea pâine. Fiul ei mic era cu ea. I s-a spus că Trimisul lui Allah trecea pe acolo, așa că a venit la el și a spus: "Mesager al lui Allah! Mi-a venit să știu că ai spus: "Allah este mai milos față de slujitorii Săi decât o mamă față de fiul ei." Este aceasta afirmație corectă pe care ați vorbit-o?
El a răspuns afirmativ, după care a spus: "O mamă nu-și aruncă fiul într-un cuptor ca acesta". După ce a auzit-o spunând astfel, Trimisul lui Allah a plâns, apoi a spus: "Allah nu torturează pe nimeni prin foc [din iad], cu excepția celui care este prea arogant ca să mărturisească că nu există alt Dumnezeu decît El". [/HADITH]
Dacă un slujitor al lui Allah dorește să-și modeleze comportamentul după inspirația acestui Atribut, el trebuie să-și amintească mai întâi și să-l menționeze destul de des, de aceea lumina lui Ar-Ra'uf se va manifesta în inima sa, atât de mult încât el va deveni plin de compasiune față de toți oamenii, atât de cei obișnuiți, cât și de elită, întorcând întotdeauna amintirea cuvintelor Trimisului lui Allah :