Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

An-Nur النُّورْ

Cel Atotputernic a spus:
Allah este lumina cerurilor și a pământului. Lumina Lui seamănă cu o firidă în care se află o lampă. Lampa este într-un vas de cristal, iar acesta pare a fi o stea scânteietoare. Ea se aprinde de la un pom binecuvântat, un măslin, nici de răsărit, nici de apus, al cărui ulei aproape că luminează fără să-l fi atins focul. Lumină peste lumină! Allah călăuzește către lumina Sa pe cine voiește El și Allah dă oamenilor pilde. Iar Allah le știe pe toate. (24:35)

În limbaj, noor este lumină, oricare ar fi strălucirea, razele sau reflexia. Ajută la viziune. Există două feluri de lumină: o lumină legată de viața acestei lumi și o lumină legată de viața de apoi. Primul, să zicem cel secular, este de asemenea de două tipuri: unul este ceea ce mintea, intelectul poate vedea; este o lumină divină, lumina rațiunii, a Coranului Sfânt.
Celălalt este legat de cel fizic, cel al lucrurilor care emit sau reflectă lumină, cum ar fi soarele și luna. Un exemplu pentru lumina divină este implicat într-un verset precum acesta:
"...V-au venit vouă o lumină și o Carte limpede de la Allah" (Coran, 5:15).
Referirea la lumina fizică există în versetul care spune: "El este Cel care a făcut Soarele ca o lumină strălucitoare și Luna ca o lumină" (Coran, 10:5).

Aici, soarele este menționat înaintea lunii, deoarece lumina sa este mai frecvent asociată cu ceea ce putem vedea decât luna.
An-Noor este Cel Aparent care s-a manifestat pe deplin. Cel care este aparent pe cont propriu și care face ca orice altceva să fie aparent și vizibil se numește An-Noor care ia lucrurile din inexistență și le aduce în lumea existenței. An-Noor, Gloria Lui, a umplut lumea noastră cu lumină și a adus-o în existență, care a determinat-o de-a lungul timpurilor, care a luminat existența aparentă prin soare și stele, care a luminat lumea spiritelor prin intermediul Mesagerului lui Allah , stăpânul primelor generații și al ultimilor, și El a luminat inimile prin lumina cărților Sale descoperite în mod divin. El a luminat pe cei înzestrați cu cunoaștere cu lumina manifestărilor divine.
An-Noor a luminat inimile celor adevărați prin Unitatea Sa și conștiința celor care Îl iubesc prin sprijinul pentru ei. El a înfrumusețat tenurile și a adus viața sufletelor celor pioși prin adorația lor. El le îndrumă inimile să prefere și să opteze pentru ceea ce este corect, care îi îndrumă pe cea mai intimă conștiință să se adreseze în tăcere.
Noor, atunci lumina are multe sensuri. Una dintre ele este lumina cunoașterii și a burselor, care este zorii adevărului, așa cum este văzut de inima unui credincios care are cunoștințe. Atributul "An-Noor" a fost menționat în textul Sfântului Qur'an și este atribuit lui Allah în multe locuri, cel mai cunoscut dintre ele este 24:35 citat mai sus.
Ibn Abbas spune că sensul acestui verset este că Allah este Ghidul locuitorilor cerului și ai pământului; similitudinea îndrumării Sale în inima unui credincios este ca uleiul pur care strălucește chiar înainte de atingerea focului; prin urmare, atunci când focul îl atinge, el își intensifică lumina, astfel încât intensifică și adaugă lumina la lumina sa. Atributul "An-Noor" indică faptul că Allah este Lumina cerurilor și a pământului.
Există multe alte versete în care se face referire la lumina lui Allah; dintre acestea sunt următoarele:
Voiesc ei să stingă cu gurile lor lumina lui Allah, însă Allah nu voiește alta decât să desăvârșească lumina Sa, chiar dacă necredincioșii urăsc [aceasta]. (09:32)
Oare acela căruia i-a deschis Allah pieptul pentru Islam și care are lumină de la Domnul său? Vai acelora cu inimile împietrite față de pomenirea lui Allah! Aceia se află într-o rătăcire învederată! (39:22)

Și va străluci pământul în Lumina Domnului său, va fi așezată cartea vor fi aduși profeții și martorii și se va face judecată între ei cu dreptate și ei nu vor fi nedreptățiți. (39:69)

Există mai mult de 40 de referiri la lumină în textul Sfântului Qur'an. Unii cercetători sunt de părere că atributul "An-Noor" este cel mai mare nume al lui Allah. Ei spun că nu pot vedea nimic în existență fără să vadă semnificația acestui atribut manifestată în ea.