Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Wakil الْوَكِيلْ

Allah a spus:
"... și încrede-te în Allah! Și Allah este de ajuns ca protector!" (Coran, 4:81).

"Al-Wakil" este unul dintre Atributele lui Allah, aceste atribute care leagă pe oricine le repetă destul de des, fiind conștienți de semnificațiile lor, la grădinile lui Allah, Adevărul, care are toată frumusețea, perfecțiunea și gloria. Al-Wakil este Susţinătorul, Cel care a luat asupra Sa însuși pentru a oferi hrană pentru slujitorii Săi.
El, și numai El, se ocupă de toate treburile celor care sunt în custodia Sa, sub îngrijirea Lui. Potrivit lingviștilor, "al-Wakil" este Cel în care sunt încredințate toate afacerile, care oferă slujitorilor Săi tot ce au nevoie. Cu alte cuvinte, El se ocupă de tot. Al-Wakil se îngrijește cu bunăvoință de slujitorii lui evlavioși. El este Cel la care se referă toate afacerile, Care face să se manifeste adevărul; astfel încât oricine se bazează pe El va fi de sine stătător și oricine va căuta suficiență de la El va fi independent și mulțumit.
Slujitorii lui Allah și-au încredințat lucrurile și s-au bazat pe bunăvoința Lui din cauza incapacității lor de a atinge ceea ce doresc să atingă față de capacitatea Sa de a face acest lucru: El se ocupă de condițiile slujitorilor Săi, îi conduce așa cum îi place. Cei care Îl recunosc pe El, îi vor încredința să se ocupe cu treburile lor.
El este cu siguranță singurul care se poate ocupa de treburile slujitorilor Săi așa cum îi place. Dacă unul dintre slujitorii Săi îi încredințează lui Dumnezeu să se ocupe de propriile sale afaceri, El îi va salva frumos dificultățile oricărei sarcini și îi va acorda mai mult decât le acordă altora; El dă suficient celor care se bazează pe El. El se ocupă de treburile slujitorilor Săi. El a inițiat dăruirea omului fără ca acesta din urmă să-L fi întrebat și El i-a dat omului tot ce avea nevoie. Ori de câte ori omul se roagă la El, El își îndreaptă atenția asupra lui și se îngrijește frumos de el.
Din punct de vedere lingvistic, un Wakil este cel pe care se bazează alții; de aceea se spune că cel care se bazează pe Allah va știi că Allah îi este suficient în ceea ce privește susținerea și afacerile sale, deci el se bazează numai pe El și depinde numai de El. Wakil al altcuiva este persoana care îl reprezintă în mod eficient sau face în numele său ceea ce este incapabil să facă.
În Surat Hud, Allah se adresează trimisului Său Muhammad spunând:
" Tu nu ești decât un prevenitor, iar Allah este a toate ocrotitor." (Coran, 11:12),
adică "responsabilitatea ta este pur și simplu să transmitți Mesajul, să avertizezi împotriva consecințelor dacă îl resping, invită oamenii să îl accepte, în timp ce Allah conduce afacerile servitorilor Săi și le urmărește, ceea ce nu trebuie să faceți, deoarece este responsabilitatea Creatorului față de creaturile Sale, și nu este un subiect de învățat sau transmis."
Spunând povestea lui Ya’qoob (Iacov) și a fiilor săi, Atotputernicul spune în Surat Yousuf (Iosif):
"Și când au făcut legământul, a zis el: “Allah este Chezaș pentru ceea ce vorbim!" (Coran, 12:66).

În Surat al-Ahzab, Cel Atotputernic se adresează trimisului Său Muhammad, spunând:
"Domnul Răsăritului și al Apusului! Nu există altă divinitate afară de El; deci socotește-L numai pe El Ocrotitor!" (Coran, 73.9).

Mesajul de aici este repetat de două ori pentru Trimisul lui Allah ; prin urmare, Trimisul lui Allah își amintea destul de des de Domnul său, al-Wakil al-Hafiz, reamintindu-le companionilor și urmașilor să nu neglijeze niciodată menționarea acestui atribut Grațios în timpul dificultăților și necazurilor.
Trimisul lui Allah a spus odată:
Trimisul lui Allah obișnuia să-l roage pe Domnul său, Al-Wakil, cu fiecare ocazie, spunând: Conform unei tradiții qudsi, Atotputernicul, adresându-se trimisului Său, spune: "Tu ești robul și trimisul Meu și te-am numit al-Mutawakkil [cine se încrede și se bazează pe Domnul său]" Prin urmare, Trimisul lui Allah i-a fost poruncit de către Domnul său să facă acest lucru; adică să se bazeze întotdeauna pe El.
În Surat Al-Imran, El spune:
"... dar o dată ce ai luat o hotărâre, încrede-te în Allah! Allah îi iubește cu adevărat pe cei care se încred [în El]." (Coran 3: 159)
Adică "După ce i-ai consultat pe companionii tăi cu privire la o chestiune, trebuie să te bazezi pe Allah în efectuarea ei și să ai încredere în ajutorul Lui, pentru că El este Al-Wakil și El este Păzitorul vostru". Allah îi iubește pe slujitorii Săi care se întorc la El și se bazează pe El, cu condiția ca ei să depună eforturi și să epuizeze mijloacele pe care le au la dispoziție.
Allah l-a făcut pe Mesagerul Său un model pentru a se simți încrezător în faptul că se bazează pe Domnul său, pentru că Allah le-a ordonat slujitorilor Săi credincioși să fie printre cei care se bazează pe El. În Surat Yousuf, El spune:
"Hotărârea nu este decât la Allah! Eu în El mă încred și în El să se încreadă aceia care se încred!" (Coran, 12:67).

Într-un alt verset, El spune:
"Și cum să nu ne încredem noi în Allah, când El ne-a călăuzit pe căile noastre [pe care trebuia să le urmăm]? Însă noi vom îndura orice durere ne veți aduce! Și în Allah trebuie să se încreadă cei care se încred!" (Coran, 14:12).

În 39:38 citim:
Spune: “Allah îmi este de ajuns și în El se încred aceia care se încred!” (Coran, 39:38).

Cel care alege pe Allah ca păzitor este cel care trebuie de asemenea să păzească interesul lui Allah în propriul său sine, respectând drepturile și obligațiile Sale și ceea ce El a cerut să se facă, așa că ar trebui să fie adversarul propriul său sine insuportabil ziua și Noaptea, fără să se laude pentru o clipă, și nici să nu omită nici măcar pentru o clipă.