Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Wadud الْوَدُودْ

Cel mai Glorificat și Înălțat unul a spus:
"El este Cel Iertător [și] Cel Plin de Dragoste [Al-Ghafur, Al-Wadud]" (Coran, 85:14).

"Al-Wadud" este un atribut derivat din cuvântul arab "wudd" care transmite sensul de iubire și prietenie și se aplică tuturor căilor de bunătate. Allah este "al-Wadud" pentru că Îi iubește pe slujitorii Săi și ei Îl iubesc; El spune următoarele în Surat al-Ma'ida:
"O, voi cei care credeți! Acela dintre voi care se leapădă de religia sa [să știe că] Allah va aduce [în locul lui] un neam [de oameni] pe care-i iubește și care-L iubesc pe El, blânzi față de dreptcredincioși și aspri cu necredincioșii..." (Coran 5: 54).

Condiția iubirii adevărate este că nu crește din cauza loialității, nici nu scade din cauza aversiunii. Al-Wadud încearcă să-și arate dragostea față de prietenii Săi prin faptul că le-a dat cunoștințe. Persoana "Wadud" este cea care vă preferă celorlalți, care îndepărtează din inima voastră orice dorință de a observa sau de a iubi pe oricine altcineva decât pe el.
Al-Wadud îi iubește foarte mult pe slujitorii Săi, care încearcă să fie iubit chiar de păcătoși prin iertarea Sa și prin toată creația Lui, prin susținerea lor. Slujitorii drepți ai lui Allah îl iubesc datorită cunoștinței lor despre perfecțiunea calităților Sale și datorită bunăvoinţei Sale de a ierta.
Din toate aceste motive, al-Wadud este cel iubitor și cel iubit. Dacă un servitor al lui Allah se scufundă adânc în adâncimile cunoașterii perfecțiunii lui Allah, perfecțiunea care determină un servitor al lui Allah să-L iubească din ce în ce mai mult pe Domnul său, cunoașterea lui va fi cristalizată și el va găsi o mare mulțumire în timp ce se închină. Cunoașterea Lui va aduce apoi roade bune și el, slujitorul lui Allah, va fi cel care Îl iubește. El poate fi, de asemenea, înțeles că este Acela care iubește pe slujitorii Săi și dragostea pentru care aduce roadă bună după gradul de iubire din inima fiecăruia dintre cei care Îl iubesc.
Dacă cineva vede prin inima sa, toată lumea are nevoie de El în timp ce El nu are nevoie de nimeni sau de nimic, totuși El îi iubește pe slujitorii Săi și dorește cel mai mult pentru ei și chiar încearcă să se apropie de ei, acordându-le favorurile Lui, o astfel de persoană va fi cu siguranță binecuvântată cu o viziune adevărată și o vedere clară.
Cel care încearcă să-și modifice comportamentul în funcție de inspirația acestui atribut ar trebui să știe că trebuie să iubească pe toți cei pe care îi iubește Allah, cum ar fi profeții, succesorii profeților și învățații. El ar trebui să iubească tot ceea ce Allah iubește și cu care El este mulțumit, cum ar fi actele de neprihănire, evlavie, fapte bune și comportament exemplar cu alții.
O astfel de persoană ar trebui să aibă compasiune față de toți oamenii: El iubește să vadă pe cei neascultători care se întorc la Domnul lor ascultători, cei drepți rămânând fermi în neprihănirea lor.

Atributul "al-Wadud" merită din partea slujitorilor lui Allah să își dorească unii pentru alții ceea ce doresc pentru ei înșiși, și chiar mai mult! Ei ar trebui să-i prefere pe ceilalți lor înșiși. Un om neprihănit a spus odată: "Doresc să fiu un pod peste focul în care oamenii trec [în cer] nevătămați".
Perfecțiunea acestor urmări este faptul că furia, răutatea sau răul primite nu opresc pe nimeni care exemplifică acest atribut în comportamentul său de a favoriza pe alții asupra lui și de a fi buni cu ei; astfel sunt învățați de către stăpânul nostru Trimisul lui Allah . Patru dintre dinții lui au fost odată rupți și fața lui sângera, totuși abuzul la care a fost expus în mâinile necredincioșilor nu l-a împiedicat să se roage pentru ei sau să le dorească bine.

În ceea ce privește explicația versetului care spune
"... Cel Milostiv le va arăta iubire." (Coran 19:96),
"dragostea" la care se face referire aici înseamnă că Dumnezeu va face creația Lui sa iubeasca, El îi va face pe slujitorii Săi să experimenteze dragoste și afecțiune pe cont propriu. Sprijinirea acestei explicații este o tradiție în care Trimisul lui Allah spune: