Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Quddus الْقُدُّوسْ

Cele din ceruri şi de pre pământ Îl preamăresc pe Allah - Stăpânul, Cel Sfânt, Atotputernicul [şi] Înţeleptul [Al-Malik, Al-Quddus, Al-'Aziz, Al-Hakim].

Surat Al-Jumu'ah 62:1


"Al-Quddus" înseamnă: cel al cărui caracteristici nu pot fi concepute nici prin simțuri, nici prin imaginație, nici nu poate fi realizat prin orice minte sau rațiune sau judecat de către orice intelect. Lingvistic, este derivat din "Quds" puritate sau curățenie.


"Al-Bayt al-muqaddas" înseamnă Casa purificată, cea în care oamenii se purifica de murdăriile păcatelor.


Paradisul este, de asemenea, numit locul de Quds, deoarece este liber de relele vieții acestei lumi. Îngerul Gabriel este numit în Islam "Al-Ruh al-Quds," Duhul Sfânt, pentru că el este liber de orice vina in furnizarea de inspirație divină catre mesageri ai lui Allah.


Allah s-a descris pe Sine ca fiind


El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.

Surat Al-Hașr 59:23


și, de asemenea, El a spus:


Cele din ceruri şi de pre pământ Îl preamăresc pe Allah - Stăpânul, Cel Sfânt, Atotputernicul [şi] Înţeleptul [Al-Malik, Al-Quddus, Al-'Aziz, Al-Hakim].

Surat Al-Jumu'ah 62:1


Al-Quddus este Cel care este mai presus de nevoi și ale cărui atribute sunt mai presus de a fi incomplet. El este Cel care purifica sufletele împotriva păcătuirii, care este mai presus de limitările de spațiu sau timp.


Mesagerul lui Allah a trimis o dată pe unul dintre companionii lui să predea Islamul la un grup de noi convertiți și să-i conducă în rugăciunile congregaționale. Acel companion nu obișnuia să recite nici un capitol din Coranul Sfânt (în afară, desigur, de Al Fatiha), altele decât Surat Al-Tawhid (sau al-Ikhlas), așa că acei credincioși s-au dus o dată la Profet și i-au spus despre asta. Profetul le-a zis:


Mergeți înapoi și întrebați-l de ce face acest lucru.
După ce l-au întrebat, însoțitorul le-a răspuns spunând: "... deoarece conține însuşirea Ar-Rahman, și acesta este motivul pentru care îmi place să-l recit atât de des!"
Când au spus profetului acest răspuns, el le-a zis:
Du-te înapoi și spune-i că Cel Lăudat și Glorificat îl iubește.

Ibn 'Abbas a petrecut o noapte o dată cu Mesagerul lui Allah . Atunci când Mesagerul lui Allah s-a trezit și s-a ridicat de pe pat, și-a ridicat capul spre cer și de trei ori a repetat următoarea declarație: Subhana-l Malik al-Qudds (Slavă Stăpânitorului, Sfântul), apoi a recitat ultimele versete din Sura Al-'Imran începând cu versetul (190) :


  1. În crearea cerurilor şi a pământului şi în schimbarea nopţii şi a zilei sunt semne pentru cei dăruiţi cu minte,
  2. Care îl pomenesc pe Allah, stând [în picioare], şezând [jos] sau pe o parte şi cugetă la facerea cerurilor şi a pământului, [zicând]: "Doamne, n-ai făcut acestea în deşert! Slavă Ţie! Apără-ne pe noi de chinul Focului!"