Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mutakabbir الْمُتَكَبِّرْ

"El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al- Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați."

Surat Al-Hașr 59:23Înțelegerea "Al-Mutakabbir" necesită o mulțime de raționament și înțelegere. Cuvântul său rădăcină "kibriya" înseamnă măreție și suveranitate și încorporează semnificațiile perfecțiunii sinelui și existenței; nimeni nu poate fi descris ca atare decât Allah. Măreția, în ceea ce privește Allah Atotputernic este frumusețea statutului:


"El trimite Duhul, prin porunca Sa, asupra aceluia care voiește El dintre robii Săi, pentru ca să-l prevină asupra Zilei întâlnirii," (Coran, 40:15).

Al-Mutakabbir este Cel care posedă toată măreția, care are calități mai presus de oricare dintre calitățile creaturilor Sale, care este mai presus de a fi rănit de opresorii din creația Lui, a cărui măreție și mândrie sunt cele mai de seamă. El este prea mare pentru a fi lipsit de orice sau care să aibă nevoie de cineva sau de orice, Cel care are caracteristici deasupra oricăror dintre caracteristicile și atributele creaturilor Sale, Cel care Singur are toată măreția și mândria. Nimeni în afara Lui nu este îndreptățit să se conceapă pe sine însuși ca cel mai mare sau mai puternic sau ca suveran.
El este Cel prea sfânt pentru a fi suferit de o nenorocire; deci, nici o măreție nu este justificată pentru nimeni în afară de El; El este Cel care are toată puterea și împărăția. Acest atribut înseamnă: Cel care a combinat în El și care merită în mod corect acest lucru, toate atributele măreției, perfecțiunii, mândriei și gloriei, toate în același timp.
El este prea mare pentru a se supune altora; Mai degrabă, supunerea este datorată Lui și numai Lui. Sfântul Coran dă atributul de măreție asupra Celui Atotputernic din Surat al-Jathiya:
"A Lui este mărirea în ceruri și pre pământ și El este Cel Puternic [și] Înțelept [Al-'Aziz, Al-Hakim]." (Coran, 45:37).

Mândria datorată simțului de a fi mare este de două feluri:
Unul este atunci când acțiunile unei astfel de persoane sunt cu adevărat grozave și mai bune decât cele ale altora; El este
"... Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah" (Coran, 59:23).

Celălalt este că oamenii se concep artificial ca atare, iar acest lucru se aplică majorității oamenilor:
Astfel pecetluiește Allah orice inimă a unui [om] îngâmfat și nelegiuit. (Coran, 40:35)

Intrați, așadar, pe porțile Gheenei și în ea veți petrece veșnic! Ce rău sălaș va fi pentru cei înfumurați! (Coran, 16:29)

Oare nu se află în Gheena sălaș pentru cei semeți? (Coran, 39:60)

Citind pe Domnul Măririi, Dumnezeul Atotputernic, Trimisul lui Allah a spus:
"Mândria este mantaua Mea, măreția este haina Mea, oricine se va împotrivi cu Mine în privința oricăreia din ele, îl voi arunca în foc".
Aici Atotputernicul ne informează și ne sfătuiește că toate măreția, puterea și mândria sunt toate prerogativele Lui, încât nici unul din slujitorii Săi nu este demn de a-și revendica vreunul din ele.
Într-una din rugăciunile sale, Trimisul lui Allah spune:
"Caut la Domnul să mă refugiez împotriva răului mândriei".
El este, de asemenea, citat spunând că mândria este o indicație a ingratitudinii față de Adevărul, Atotputernicul; el a spus:
"Mândria este ingratitudinea față de Adevăr". Imam ‘Ali a spus: "Fiul lui Adam este cu adevărat uimitor! O rană îi poate sfîrși viața, un băț poate să-i provoace o durere, sudoarea lui îl poate face să miroasă, așa deci cum se poate simți vreodată mândru?"

Trimisul lui Allah ne-a avertizat împotriva mândriei și a mândriei de noi înșine, spunând:
"Nimeni nu va intra în Paradis dacă are chiar greutatea unei semințe de muștar de mândrie și nimeni nu va intra în foc dacă există o greutate de convingere în inima lui".
Pe măsură ce cei norocoși intră în Paradis, inima lor va fi curățată de orice mândrie și gelozie:
"și Noi vom scoate pizma din piepturile lor" (Coran, 15:47).

Atributul "al-Mutakabbir" este menționat doar o singură dată în textul sfântului Qur'an în 59:23, iar Allah știe cel mai bine.