Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mu'izz الْمُعِّزْ

Allah a spus:
Cel ce voiește puterea, la Allah este toată puterea! La El se înalță cuvântul cel bun și El înalță fapta cea bună, iar aceia care uneltesc fapte rele, aceia vor avea parte de chin aspru, iar uneltirea acestora nu va izbuti. (35:10)

El a mai spus în Surat Al-Imran:
Spune: “O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voiești Tu și iei stăpânirea de la cel care voiești Tu. Tu îl cinstești pe cel care voiești Tu și îl umilești pe cel care voiești Tu. În mâna Ta se află Binele și Tu ești Cel care are putere peste toate. (03:26)

Allah a spus:
"Cei ce-și fac din necredincioși aliați în locul credincioșilor, oare aceștia caută putere la ei? Puterea se află numai la Allah, în întregime!" (Coran 4:139).

"Al-Mu'izz" transmite sensul: Celui care onorează pe oricine Îi place dintre slujitorii Săi. Lingvistic, ma’azza, substantiv derivat din verbul yu’izz, înseamnă putere, tărie, forță. Allah este cu siguranță al-Aziz, cel puternic, care stăpânește și nu este niciodată supus, care își întărește prietenii prin favoarea Lui, protejându-i împotriva păcătuirii, le iartă greșelile, permițându-le să locuiască în Paradis, adăpostul Generozității Sale. Apoi îi onorează, permițându-le să asiste la manifestările Sale și să vadă semnele Lui.
El este Cel care îi împuternicește pe profeții Săi, protejându-i împotriva greșelii, acordându-le victoria, protejându-i, ridicându-le statutul printre oamenii lor. El onorează pe cel care-L ascultă, chiar dacă sărăcia este mare, și El ridică statutul de servitor pios al Lui, chiar dacă ar fi un sclav abisinian. Allah, Dumnezeu, Adevărul, Lăudat și Glorificat este Numele Lui, este menționat ca atare în diferite versete din Cartea Lui, Sfântul Coran. Printre aceste referințe se numără:
Să nu te întristeze vorbele lor! Puterea întreagă este a lui Allah! El este Cel care Aude Totul [As-Sami’], Bineștiutor [Al-’Alim] (10:65)

Slavă Domnului tău, Stăpânul puterii! El este mai presus de ceea ce spun ei! (37: 180)

Însă a lui Allah este puterea și a Trimisului Său și a dreptcredincioșilor, dar fățarnicii nu știu. (63: 8)

Imamul "Ali ibn al-Husain Zayn al-Abidin este citat spunând:
În mod esențial, felul în care Dumnezeu îi onorează pe slujitorii Săi este făcându-i să se simtă satisfăcuți, mulțumiți, pentru că umilința se află într-o ființă lacomă. Cel Atotputernic plasează pe cel care persistă în a lăuda Numele Său în centrul onoarei, insuflând dragostea și respectul pentru el în inimile oamenilor. Un slujitor al lui Allah, care aspiră să câștige o bună parte din personificarea acestui Nume Glorificat, trebuie să onoreze Trimisul lui Allah și pe aceia care au cunoștință dintre contemporanii săi, arătându-le respect și umilință.