Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Magid الْمَاجِدْ

Cel Atotputernic a spus:
"... [Acesta este] lucrul lui Allah, care a făcut totul desăvârșit." (Coran, 27:88).

Cuvântul rădăcină al acestui atribut este "majd", un nume care înseamnă slavă și onoruri. Se poate spune că un om este mai mare dacă descinde din părinți, care se știe că au întemeiat o reputație profundă de glorie și onoruri. O persoană Magidă este deosebită; deseori dă altora din favorurile lui.
Atributul "Al-Magid" înseamnă perfecțiune absolută și glorie orbitoare; El este frumos în calitățile și acțiunile Sale, care Îi tratează pe slujitorii Săi cu cea mai bună înțelepciune, cu generozitate, manifestându-și măreția pentru ei prin lumina compasiunii Sale pentru ei. Printre cererile noastre este aceasta:
Doamne! Sunteți Al-Magid, cel care face ceea ce vrea! Noi vă rugăm să ne dați securitate în Ziua Promisă; Slavă celui care a fost milostiv pentru slujitorii Săi prin gloria și onoarea Sa și se deosebește astfel! Slavă Celui care este Mare, a Cărui cinste este mare, a Cărui generozitate este vastă!
Atributul "Al-Magid" subliniază semnificația atributului "al-Wajid", subliniind astfel sensul lor comun al independenței. Abu Tharr al-Ghifari, (fie Allah să fie mulțumit de el), citează pe Trimisul lui Allah citând, la rândul său, pe Domnul său spunând:
Acest atribut insuflă în inimile credincioșilor dorința sinceră de a trata pe alții cu iertare, clemență și răbdare. Trebuie să le vorbești cu amabilitate, să le zâmbești și să elimini disensiunile dintre ei. El ar trebui să-și petreacă bogăția pentru binele celor săraci și ar trebui să fie umil și bun față de cei slabi dintre ei. Ar trebui să trateze toți oamenii ca și cum ar fi propriii membri ai familiei și frații săi.