Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Haqq الْحَقّْ

Allah a spus:
Aceasta pentru [ca să știți] că Allah este Adevărul și pentru [ca să știți] că El îi readuce la viață pe cei morți și El este Atotputernic [Qadir] (22: 6)

Unul dintre atributele lui Allah este "Al-Haqq", Adevărul. Existența lui se dovedește a fi adevărată și la fel este Divinitatea Lui. El face ca adevărul să se manifeste prin puterea cuvintelor Sale, care sprijină pe aceia pe care îi iubește prin semnele Lui. Allah este Adevărul, Al-Haqq, care merită să fie adorat, care este întotdeauna acolo și care nu dispare niciodată, a cărui prezență se dovedește a fi fost dintotdeauna, de-a lungul timpului și pentru totdeauna - chiar înainte de timp și deasupra timpului.
Prezența lui este o realitate care stă în picioare pe meritele sale și nu există nici o existență decât prin El și El nu se mișcă niciodată și este mai presus de mișcare sau orice fizic sau material. El permite adevărului să se manifeste. El creează totul așa cum dictează înțelepciunea Lui. El este prezent într-un mod care nu permite nici un loc pentru El să fie absent, nici diferit și nici nu va dispărea. Tot ce există există de la El, iar El este sfârșitul său final.
"Al-Haqq" este antiteza minciunii. Conform unei tradiții, Trimisul lui Allah a spus: Cu siguranță El este adevărul fără îndoială. Allah a spus:
"Apoi sunt aduși înapoi la Allah, Stăpânul lor adevărat" (Coran, 6:62).

El a mai spus,
Aceasta pentru că Allah este Adevărul, iar ceea ce cheamă ei în locul Lui sunt vorbe deșarte (31:30)

Și [face Allah să triumfe] Adevărul prin cuvintele Sale (10:82)

Promisiunea lui este chiar adevărul; El a spus în această privință:
Făgăduința lui Allah este Adevăr. (31:33)

Ori de câte ori Profetul a făcut tahajjud în timpul nopții, el a spus: