Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Ghaniyy الْغَنِيّْ

Allah a spus:
O, oameni! Voi sunteți săraci [și aveți nevoie] de Allah, iar Allah este Cel Deajuns pentru Sine [și] Cel Vrednic de Laudă [Ghaniyy, Hamid]. (35:15)

Atât "Al-Ghaniyy", cât și "Al-Mughni" se numără printre Atributele lui Allah.
Din punct de vedere lingvistic, ghina, cuvântul rădăcină al "Al-Ghaniyy", înseamnă: independența în virtutea unei autosuficiențe. Este opusul faqr, sărăcia, dorința, indigența, nevoia și altele asemenea. Independența sau autosuficiența sunt de diferite tipuri: una este absența nevoii și nici una nu este independentă de nevoia de a avea pe cineva sau altceva decât Allah. Acest înțeles este sugerat în versetul care spune:
"Ale Lui sunt cele din ceruri și cele de pre pământ. Allah este Cel Deajuns pentru Sine [și] Cel Vrednic de Laudă [Al-Ghaniyy, Al-Hamid]." (Coranul, 22:64).

Celălalt este numărul mic sau limitat al nevoilor cuiva, care este evidențiat în acest verset:
"Nu te-a găsit pe tine sărman și te-a făcut bogat?" (Coran, 93:8).

O treime este ceea ce este menționat de câțiva oameni ignoranți printre necredincioși care au susținut că Allah era sărac în timp ce ei erau bogați, după care Cel care avea toată Slava și Onorile a răspuns și le-a spus că
Allah a auzit vorbele acelora care au zis: “Allah este sărac, iar noi suntem bogați” (Coran, 3:181).

Ei au spus așa, auzind versetul: "Cine va împrumuta lui Allah un împrumut frumos ...?" Cel Atotputernic le-a răspuns spunând:
"O, oameni! Voi sunteți săraci [și aveți nevoie] de Allah, iar Allah este Cel Deajuns pentru Sine [și] Cel Vrednic de Laudă [Ghaniyy, Hamid]." (Coran, 35:15).
Cel Atotputernic a subliniat același lucru într-un alt verset:
"... Cât despre aceia care tăgăduiesc, Allah nu are nevoie de aceste lumi" (Coran, 3:97).

Al-Ghaniyy nu are nici o nevoie, în Sine sau în Atributele sau faptele Sale, pentru nimic sau pentru oricine altcineva. El nu are nevoie de nimic în timp ce totul și toți au nevoie de El. Al-Ghaniyy este Cel Perfect datorită a ceea ce El are și ce este cu El. Domnul nostru, cel mai meritoriu, este menționat ca atare, deoarece nevoia este o deficiență, iar persoana nevoiașă este incapabilă să atingă ceea ce dorește sau aspiră.
Cel care are nevoie are un avantaj, din cauza a ceea ce are, peste cel care are nevoie de el. Deficitul nu este în discuție în cazul absolutului al-Ghaniyy, iar incapacitatea nu poate fi atribuită lui Dumnezeu, nici nu-i poate face o favoare, căci totul este creația și invenția Lui; El l-a format și l-a creat și este total dependent de El în toate. Totul este exact ceea ce Creatorul vrea să fie.
Toți ceilalți în afară de Allah sunt nevoiași în timp ce El, Al-Ghaniyy, nu are nevoie de nimeni. Profetul este citat spunând: Cel mai înalt grad de bogăție este satisfacția, mulțumirea, cu ceea ce este disponibil cu tine; prin urmare, nu există, într-adevăr, nici o bogăție, cum este sentimentul de mulțumire. Un om poate fi foarte sărac, totuși el încearcă să arate bine în ochii poporului. Observați ce spune Atotputernicul despre astfel de persoane:
"... Cel neștiutor îi socotește înstăriți din cauza pioșeniei lor. Îi cunoști după semnul lor, căci ei nu cer de la oameni cu stăruință." (Coran, 2:273).

Atotputernicul există în virtutea necesității existenței Sale, a meritelor Sale; prin urmare, El nu are nevoie de nimeni pe lângă El. Totul și oricine pe lângă El poate să existe, totuși existența sa survine atunci când El o creează; astfel, El, și numai El, este Al-Ghaniyy.