Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Baaqi الْبَاقيْ

Allah, Gloria și Înălțarea sunt ale Lui, a spus,
"... Iar Allah este mai bun [la răsplată] și mai statornic [la pedeapsă]." (Coran, 20:73).

"Al-Baaqi" este unul din atributele lui Allah, cuvântul rădăcină al cărui nume este baqa': opusul dispariției. De asemenea, înseamnă: ascultare față de Allah și așteptarea recompensei Sale sau starea de bunătate a lui Dumnezeu.
Realitatea lui Al-Baaqi, se află în existența Sa veșnic-îndelungată; rezistența este una din caracteristicile Sale. Al-Baqi, există întotdeauna și a cărei existență este necesară în virtutea meritelor Sale. El este mereu prezent, care rămâne pentru totdeauna, de la începutul oricărui început și pentru totdeauna.
Absolutul Al-Baaqi este cel a cărui durată nu se termină niciodată și o astfel de durată este descrisă ca abadi, perpetuă, veșnică, fără sfârșit. Absolutul al-Qadeem este Cel al cărui început, dacă există așa ceva, revine la începutul timpului și o astfel de durată este numită azali, veșnică. Când spuneți că existența Lui depinde de meritele Sale, acest atribut va include apoi ambele sensuri.
Ceea ce afectează determinarea "trecutului" și "prezentului" sunt anumite variabile; ambele cuvinte descriu timpul și nimic nu măsoară altceva decât schimbarea. Cel care este mai presus de schimbare în virtutea mișcării este mai presus de timpul afectat; prin urmare, nici "trecutul", nici "viitorul" nu se pot aplica Lui. Adevărul, Înălțat este El, este înainte de vreme, din moment ce El Însuși a creat timpul și nimic în El nu s-a schimbat și El a fost înainte de timp și El rămâne după creația Lui așa cum a fost întotdeauna și va fi întotdeauna.
Cei care au susținut că această durată este o caracteristică adăugată esenței lui Al-Baaqi sunt departe de adevăr, decât aceia care pretind că acel timp este o calitate suplimentară în ceea ce privește Eternul. Nu este nevoie să deranjăm cititorul cu detalii despre o astfel de confuzie în ceea ce privește existența, durata și calitățile.
Existența lui Allah stă pe propriile Sale merite și este de sine stătătoare, adică nu acceptă în nici un fel nimicirea. Durata oricărui lucru care se auto-susține în trecut și care va rămâne așa în viitor, precum și în trecut, se numește vechi, iar durata Sa în viitor se numește existență.
Subiectul duratei atribuite lui Allah a fost menționat în textul Sfântului Qur'an în mai multe locuri. Exemplele sunt următoarele:
... Ceea ce Allah îți dă va fi mai bun și mai dăinuitor (20:131)
Va rămâne veșnic [numai] fața Domnului tău, Cel plin de Slavă și de Cinste. (55:27)
Însă ceea ce se află la Allah este mai bun și mai dăinuitor pentru aceia care cred și se încred în Domnul lor. (42:36)

... iar faptele bune care rămân vor avea mai bună răsplată de la Domnul tău și o mai bună urmare. (19:76)

Ceea ce poate primi un slujitor al lui Allah dacă își amintește de acest atribut destul de des este că Atotputernicul îi va dezvălui fapte durabile și îl va face să observe potecile ce dispar, așa că va fugi cu nerăbdare la Al-Baaqi și-și va decora comportamentul cu semnificațiile pe care le sugerează calitățile sale și codul moral.