Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

O rugăciune din Coran: Importanța du'au-lui în Islam

Dua, suplicaţie, Rugăciune personală, adresată lui AllahAisha radiya-llahu 'anha a spus că Profetul Lui ALLAH a spus:


Fiecare dintre fiii lui Adam a fost creat cu 360 de articulaţii. De aceea, cel care declară Măreţia lui Allah, îl laudă pe Allah şi declară Unicitatea lui Allah spunând La Ilaha illa-llah, îl slăveşte pe Allah şi caută iertarea lui Allah şi îndepărtează o piatră, un spin sau un os din calea oamenilor, şi cel care încurajează ceea ce este bun şi interzice ceea ce este rău; toate acestea, împreună cu cele 360 de articulaţii, îl ajută pe om să scape de Iad.
Muslim

Relatat de Abu Musa Al-Ash'ari, radiya-llahu 'anh, dupa Profetul a spus:


Asemănarea dintre cel ce pomeneşte pe Domnul său şi cel ce nu-L pomeneşte, este ca şi cea dintre vii şi morţi.
Al-Bukhari

Iar după Muslim:


Pilda casei în care este pomenit ALLAH şi cea în care nu este pomenit ALLAH, este ca şi pilda dintre cel viu şi cel mort.

Relatat de Abu-Hurairah, radiya-llahu 'anh, că Profetul lui ALLAH a spus:


ALLAH spune: "Sunt aşa cum slujitorul Meu se aşteaptă să fiu, şi Eu sunt cu el atunci când Mă pomeneşte. Dacă el Mă pomeneşte în inima Sa, de asemenea îl pomenesc şi Eu în inima Mea. Dacă Mă pomeneşte într-un grup, îl pomenesc şi Eu într-un grup mai bun (al îngerilor). Dacă se aproprie de Mine cu lungimea unui braţ, Mă apropii de el cu distanţa dintre braţele sale întinse. Dacă el se îndreaptă spre Mine umblând, Eu pornesc către el alergând."
Bukhari şi Muslim

Relatat de Abu-Hurairah, radiya-llahu 'anh, că Profetul Lui ALLAH a spus:


Au ajuns primii Al-mufarridun; el a fost întrebat: "Cine sunt al-mufarridun o profet al Lui ALLAH?" Şi a răspuns: "bărbaţii şi femeile care-şi aduc aminte adesea de Allah."
Muslim

Jaber radiya-llahu 'anh a spus, l-am auzit pe Profetul Lui ALLAH spunând:


Cea mai bună pomenire este : La Ilaha Illa-llah (nu există altă divinitate în afară de ALLAH).
At-Tirmizi

După Abdullah bin Busr, radiya-llahu 'anh, un bărbat a spus: "O Profet al Lui ALLAH, legislaţiile islamului au devenit prea multe pentru mine, spune-mi un lucru de care să rămân legat!"


Profetul a spus:


Să rămână limba ta udă din pomenirea Lui ALLAH.
At-Tirmizi

După Jabir, radiya-llahu 'anh, după Profetul a spus:


Celui care spune "Subhana-llahi wa bi hamdih" i se plantează un curmal în paradis.
At-Tirmizi

Ibn Mas'ud, radiya-llahu 'anh, a spus: Profetul Lui ALLAH a spus:

L-am întalnit pe Avraam, aleihi salam, în noaptea călătoriei (al-isra') şi mi-a spus: O Muhammad, trasmite-i ummei tale din partea mea pacea şi spune-le că paradisul are pământul bun şi apa dulce şi că (paradisul) este un câmp iar plantele lui sunt: Subhana-llah, al-hamdu li-llah, la ilaha illa-llah şi ALLAHu akbar.
At-Tirmizi

După Abu-Darda', radiya-llahu 'anh, a spus: Profetul Lui ALLAH a spus:


Să vă spun care este cea mai bună faptă a voastră, cea mai pură (dreaptă şi sinceră) dintre ele faţă de Creator, care vă va da dreptul la cel mai înalt rang, care este mai bună pentru voi decât donarea aurului şi argintului pe Calea lui Allah, care este mai bună decât întâlnirea cu inamicii voştri, cărora le tăiaţi gâturile şi ei lovesc gâtul vostru?
Ei au spus: Cu siguranţă (spune-ne).
El a spus: Pomenirea lui Allah.
At-Tirmizi

Dupa Ibn Abbas, radiya-llahu 'anh, a spus: „Profetul Lui ALLAH a spus:


Celui care continuă în a cere iertarea lui ALLAH (lazima al-istighfar), ALLAH îi dă din fiecare strâmtorare o ieşire; din fiecare îngrijorare o rezolvare, şi îi dăruieşte (razaka) mijloace de viaţa de unde el nu se aşteaptă şi nici nu calculează.
Abu Dawud

După Ibn Mas'ud, radiya-llahu 'anh, a spus: Profetul Lui ALLAH a spus:


Aceluia care spune : Astaghfiru-llaha - llazi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyum wa atubu ilaih [ Cer iertarea Lui ALLAH cel care nu este dumnezeu afara de El, Cel Viu, Cel Etern, şi mă căiesc Lui ], i se iartă păcatele chiar dacă ar fi fugit din locul de luptă.
Abu-Dawud, Al-Hakim

Relatat de Abu-Hurairah, radiya-llahu 'anh, că Profetul lui ALLAH a spus:


Acela care stă într-un loc şi nu-l pomeneşte pe ALLAH în acel loc, va avea o pierdere de la ALLAH, şi cel care se întinde pe un pat (sau canapea) şi nu-l pomeneşte pe ALLAH va avea o pierdere de la ALLAH.