Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Thu-lJalali wa al Ikram ذُو الْجَلَالِ والْإكْرَامْ

Allah a spus:
Binecuvântat fie numele Domnului tău Cel Plin de Slavă și de Cinste [Dhu al-jalal wa-l-'ikram]! (55:78)

Thul-Jalali wa al Ikram este un atribut glorios care îmbină slava și frumusețea, pentru că există o minunată Glorie și Frumusețe a Celui Atotputernic; nici un slujitor al lui Allah nu poate dobândi cunoștințe decât dacă se va familiariza cu Thul-Jalali wal Ikram. Acest atribut combină într-adevăr anticiparea, uimirea, speranța și teama.
Atotputernicul monopolizează calitățile de jall, măreție, și ikrm, onoare. Toată măreția este a Lui și onoarea este de la El; Lăudați-L; nu există nici o slavă, cu excepția faptului că El este izvorul ei, în timp ce onoarea este întotdeauna a Lui. Gloria a provenit de la El și a copleșit creația Lui, iar normele onoarei Sale de a-Și onora creația sunt nenumărate, incomprehensibile; prin urmare, El și numai El este vrednic de a fi proslăvit de creaturile Sale. Ei trebuie să-și exprime respectul față de Măria Sa, să-și manifeste aprecierea pentru favorurile și harul Său și să-I recunoască semnele și recompensele.
"Thul-Jalali wal Ikram" înseamnă: Cel care are toată măreția. Nu există nici o deosebire, nici o slavă, nici o proeminență, cu excepția cazului în care Allah o permite; în toate realitățile, este El, de la El și prin El. Slava și înălțarea sunt ale Lui, Acela care este izvorul gloriei, perfecțiunii, onoarei, demnității și măreției. Nu există nici măreție, nici favoare, nici fericire, nici bunătate, cu excepția faptului că izvorăște din oceanul Său.