Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Raafi' الرَّافِعْ

Sfântul Qur'an afirmă următoarele:
" Allah îi va ridica cu [câteva] trepte pe aceia care cred dintre voi și pe aceia cărora li s-a dat știința" (Coran, 58:11).

Ar-Raafi este unul dintre Atributele lui Allah, al cărui cuvânt rădăcină este ridicarea, înălțarea și altele asemănătoare. Poate fi folosit pentru obiecte ca la 2:63:
"... și am înălțat asupra voastră Muntele",
și în 13:2:
"Allah este Cel care a înălțat cerurile fără stâlpi pe care să-I vedeți".
Poate fi folosit și pentru ridicarea structurii unei clădiri, așa cum se întâmplă în verset, spunând:
"Și când Avraam și Ismail au ridicat temeliile Casei ..." (Coran, 2: 127).
Este, de asemenea, folosit pentru exaltarea sau inversarea statutului cuiva ca în acest verset:
"Și nu am înălțat pomenirea ta?" (Coran, 94:4).

De asemenea, este folosit pentru a înălța statutul sau gradul cuiva onorat ca în acest verset, spunând:
"... și i-am ridicat pe ei unii deasupra altora, în trepte" (Coran, 43:32)
și, de asemenea,
"Și paturi ridicate."(Coranul, 56:34),
adică tronuri ale căror statut este înălțat de apropierea față de El.
Ar-Raafi este Allah, care își înalță statutul prietenilor Săi, acordându-le victoria asupra dușmanilor lor și ai Săi, și a celui neprihănit, în cele mai înalte grade. El înalță adevărul; El îi înalță pe credincioși acordându-le fericirea; El îi înalță pe prietenii Săi dintre credincioși apropiindu-se de ei; El exaltează statutul celor care se împrietenesc cu El în adevăr și în echitate. Ar-Raafi a ridicat cerurile fără stâlpi, a ridicat norii peste vânt și a ridicat păsările în aer:
"Oare nu văd ei păsările de deasupra lor întinzând și strângând aripile lor? Nu le poate ține pe ele decât Cel Milostiv [Ar-Rahman]! El este Cel care le vede pe toate." (Coran, 67:19).

Ar-Raafi a ridicat statutul prietenilor Săi în viața acestei lumi, făcându-i pe credincioși să fie umili înaintea lor și făcând oamenii să le dea omagiu și respect față de ei, chiar dacă nu exercită nici o putere, chiar dacă nu au bogății:
"Într-adevăr, aliații lui Allah nu au a se teme și nici nu vor fi Mâhniți Aceia care cred și care au frică [de Allah]! Pentru ei este bună veste în această viață lumească, la fel ca și în Lumea de Apoi. Cuvintele lui Allah [nu vor cunoaște] nici o schimbare. Aceasta este marea izbândă." (10:62-64).

Ar-Raafi revendică reputația celor care sunt considerați slabi în rândul poporului lor, sprijinind pe cei nedrepți împotriva celor care le-au greșit.
În Surat al-Baqarah, Cel Atotputernic spune,
"Printre acești trimiși, Noi i-am pus pe unii înaintea altora: unora dintre ei le-a vorbit Allah, pe alții i-a ridicat mai sus cu câteva trepte" (Coran 2:253).

În Surat al-Ana'm, spune El,
"Aceasta este dovada pe care am dat-o Noi lui Avraam împotriva neamului său. Noi îi ridicăm cu trepte pe cei pe care voim. Domnul Tău este Înțelept, Atoateștiutor [Hakim, ‘Alim]." (Coran, 6:83).

În același capitol, Atotputernicul ne spune asta
"El este acela care v-a făcut pe voi urmași pe pământ, care v-a ridicat pe unii dintre voi deasupra altora, în trepte, pentru a vă cerca întru ceea ce v-a dat. Cu adevărat Domnul tău este repede la pedeapsă, însă El este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]." (Coran, 6: 165).

Alte referințe apar în următoarele versete:
Când Allah a spus: “O, Isus! Eu îți voi da o răsplată îmbelșugată, te voi înălța la Mine, te voi mântui de cei care nu cred și îi voi pune pe cei care te-au urmat peste cei care nu cred până în ziua Învierii. Apoi la Mine va fi întoarcerea voastră și Eu voi judeca asupra celor în care voi nu vă înțelegeți. (03:55)

Și pomenește-l în Carte pe Idris! El a fost iubitor de adevăr și profet! Și Noi l-am ridicat pe o treaptă înaltă (19: 56-57)
Și cerul El l-a înălțat și El a stabilit balanța (55:7)

Celui care i se acordă o binecuvântare prin inspirația acestui atribut al lui Allah este cel care se ridică deasupra dorințelor și înclinațiilor sale abominabile; o astfel de persoană va fi înălțată de Allah la un statut atât de înalt ca cel pe care îl au îngerii sau chiar mai înalt ...