Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Muhyi الْمُحْيِيْ

Allah a spus:
"Allah este Cel care dă viață și moarte. Și Allah este Cel care Vede Toate câte le faceți [Basir]." (Coran 3:156).

Allah aduce cu siguranță viață trupurilor atunci când El reîntorce sufletele lor la ele. Al-Muhyi creează viață și o acordă oricui dorește. El creează oameni din nimic, apoi El îi readuce la viață când Ziua Judecății se apropie după moartea lor.
El aduce viața în inima celor care știu prin lumina cunoștințelor Sale:
"Oare acela care a fost mort și pe care Noi l-am readus la viață și i-am dat lui lumină, după care se călăuzește, și umblă printre oameni poate să fie asemenea cu acela care se află în întunericuri, de unde nu poate ieși?" (Coran, 6:122).

Allah dă viață spermatozoidului. El face ca ploaia să curgă din nori pentru a aduce viața într-un loc mort.
Referințele la Allah, care aduc viața înapoi la morți, sunt numeroase în întregul Coran; aici sunt câțiva dintre ei:
Și [atunci] Noi am zis: "Loviți-l pe el cu o bucată din ea!" Și așa [cum l-a înviat pe el], Allah îi va readuce la viață pe cei morți și vă arată semnele Sale. Poate astfel o să pricepeți. (2:73)

Allah este Cel care dă viață și moarte. Și Allah este Cel care Vede Toate câte le faceți [Basir]. (3: 156)

Spune: “O, oameni! Eu sunt pentru voi toți trimisul lui Allah, căruia îi aparține împărăția cerurilor și a pământului. Nu există altă divinitate în afară de El! El dă viață și El dă moarte. Deci credeți în Allah și în trimisul Său, profetul cel neînvățat, care crede în Allah și în cuvintele Sale! Și urmați-l! Poate că veți fi călăuziți!” (Coran 7: 158).

Nu ai știut că a lui Allah este împărăția cerurilor și a pământului și că nu aveți, în afară de Allah, ocrotitor și sprijinitor? (2: 107)

El este Cel care dă viață și Cel care dă moarte și la El vă veți întoarce! (10:56)

El îl scoate pe cel viu din cel mort și-l scoate pe cel mort din cel viu. El dă viață pământului, după moartea lui. Și tot astfel veți fi și voi scoși (30:19)

Și printre semnele Lui este [acela] că El vă arată vouă fulgerul, cu teamă [de trăsnet] și cu nădejde [în ploaie], și că pogoară apă din cer, cu care învie pământul, după moartea lui. Întru aceasta sunt semen pentru un neam [de oameni] care pricep." (Coran, 30:24).

El este Cel care dă viață și dă moarte și, dacă hotărăște un lucru, El spune: "Fii" și el este. (40:68)

Ori au luat ei ocrotitori afară de El? Allah este Ocrotitorul [Al- Waliyy], El dă viață morților și El este cu putere peste toat e. (42: 9)

Nu există altă divinitate afară de El; El dă viață și dă moarte și El este Stăpânul vostru și Stăpânul părinților voștri cei dintâi. (44: 8)

Un credincios ar trebui să-și împodobească comportamentul prin amintirea acestui atribut destul de des, astfel încât Allah să poată aduce lumină în inima lui prin cunoaștere. Sufletul său va străluci apoi cu misterele manifestării. El trebuie să-și amintească în special de El ca atare în adâncul nopții.