Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Malik الْمَلِكْ

Allah a spus:


Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu există altă divinitate în afară de El, Stăpânul Tronului sublim!

Surat Al-Mu'minun 23:116


"Al-Malik" transmite înțelesul "Cel care este liber, în virtutea meritelor Sale proprii și alte caracteristici, în funcție de orice în existență, în timp ce totul în existență depinde de El."
Nimic în existență nu se poate face fără El, în timp ce tot ceea ce există își derivă existența sa de la El, sau din cauza Lui. Toate lucrurile/toată lumea sunt ale Lui.


Al-Malik este în:


În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor

Surat Al-Fatiha 1:4


O altă metodă de recitare: Melik, Rege al Zilei Judecății.


Al-Malik există în acest verset:


Într-un loc al adevărului, lângă un Stăpânitor Atotputernic.

Surat Al-Qamar 54:55


Malikul-Mulk există în:


Spune: "O, Doamne, Stăpân peste toate!"

Surat Al-'Imran 3:26


Cel Atotputernic s-a descris pe Sine ca fiind "Malikul-Mulk," Proprietarul de tot, a întregului domeniu, spunând:


Spune: "O, Doamne, Stăpân peste toate!"

Surat Al-'Imran 3:26


În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor

Surat Al-Fatiha 1:4


care este unul dintre primele versete din Sfântul Coran.


Un proprietar de teren este obligat legal să se supună regelui, "Malik", în ceea ce privește legile funciare emise de acesta din urmă, în timp ce opunerea nu este posibilă.


Printre Atributele lui Allah Preainaltul, cuvântul "Al-Malik" a avut loc, în mod independent, în timp ce cuvântul "Malik" se adaugă întotdeauna la altceva, cum ar fi "Maliki yawmid-Deen", maestru al Zilei Judecății; prin urmare, primul atribut trebuie să fie mai venerat.