Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Jabbar الْجَبَّارْ

"El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al- Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați."

Surat Al-Hașr 59:23


Din punct de vedere lingvistic, "Al-Jabbar" este derivat din jabr, opusul ruperii. Se sugerează o reparare forțată a ceva spart, fracturat, zdrobit... etc. Se mai spune că adjectivul jabbar înseamnă mare, imens, inaccesibil. Lingviștii spun că al-Jabbar este cel mai mare. Este un adjectiv superlativ derivat din jabr; El este Cel care nu numai că repară ceea ce este rupt, ci și îmbogățește pe cel care este neputincios. Pe scurt, El este Cel care repară totul spart sau depreciat.


Abdullah ibn ‘Abbas spune că Al-Jabbar este Marele Rege, în timp ce Ibn al-Anbari spune că Al-Jabbar este Cel la care nu poate ajunge nimeni. Alții au spus că "Al-Jabbar" înseamnă Cel care nu poate fi rănit de vreun opresor puternic și nimeni nu poate să se discute cu El despre nimic. Se spune că "al-Jabbar" transmite același înțeles transmis de atributul "al-Mutakabbir", Mândrul sau Supremul.


Mândria și supremația sunt atribute apreciate numai atunci când sunt aplicate lui Allah. Dacă se aplică pentru oricine altcineva, pe de altă parte, ele devin calități abominabile. Se mai spune că înțelesul "al-Jabbar" înseamnă: Cel care își fortează voința față de ceilalți. Nimic nu se poate întâmpla în Domeniul Său, cu excepția a ceea ce El dorește. Sau ar putea însemna Cel care repară, îmbunătățește sau reformează, așa cum este analogia cu cel care repune, de exemplu, un membru rupt.


Unul dintre derivatele sale este jabaroot, supremație sau măreție. Conform unei tradiții, Trimisul lui Allah a spus astfel:


"Slavă Celui care are tot jabaritul și tot domeniul". Într-una dintre afirmațiile sale, Imamul "Ali ibn Abu Talib a spus: "El este Cel al cărui voință s-a manifestat prin natura inimilor",

adică El a întărit inimile după felul în care El le-a creat și după Nivelul de cunoaștere a Lui; cei care Îl cunosc sunt cei fericiți, în timp ce cei care nu, sunt cei nenorociți.


"Al-Jabbar" înseamnă forță. Putem afla că toate părțile corpului au fost conduse să-și îndeplinească funcțiile fără voință proprie. Aruncați o privire la soare pe măsură ce se mișcă pe orbită, fără a se abate de la ea nici un centimetru, indiferent dacă îi place sau nu.
Omul nu are control asupra timpului în care Allah alege viața ca să înceapă sau se naște sau când moare sau familia în care urmează să se nască. Toate acestea sunt predestinate pentru el și el nu are control asupra lor. La fel și în cazul tuturor celorlalte ființe de pe fața pământ.
Toți au fost creați cu abilitatea de a se adapta la viața de pe pământ și nimeni nu are de ales în această chestiune:


  1. Iar pământul l-a făcut întins pentru vietăți,
  2. Pe el sunt fructe și palmieri cu ciorchini înveliți

Surat Ar-Rahman 55:10-11


Toate aceste lucruri sunt create fără alegerea oricărei ființe umane.