Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Hakam الْحَكَمْ

Cel Atotputernic a spus:
"Hotărârea [în privința aceasta] este numai la Allah. El spune adevărul și El este Cel mai bun dintre judecători!" (Coran, 6:57).

Atât "Al-Hakam" și "Al-Hakim" exprimă același înțeles; originea primului mijloc înseamnă același lucru cu cel al hakim, interdicția, din care derivă un cuvânt precum hakama, o piesă de fier pentru a opri caii.
"Al-Hakam" înseamnă: Cel al cărui cuvânt este final pentru a determina ce este bine și ce este greșit, făcând distincție între actele de neprihănire și cele ale păcătoșeniei. El răsplătește fiecare suflet în funcție de ceea ce câștigă, care decide între slujitorii Săi așa cum îi place, care distinge între nenorocit și norocos, chinuind pe cel dintâi și răsplătindu-l pe acesta din urmă. Al-Hakam este arbitrul precis, judecătorul absolut corect, a cărui decizie nimeni nu o poate răsturna, și nimeni nu poate abroga decretul Său.
Al-Hakam este promisiunea Celui în care nu ar trebui să existe nicio îndoială, în a cărei acțiune nu există nicio vină; El a decretat că inimile trebuie să fie mulțumite de El, că sufletele trebuie să fie supuse, ascultătoare față de El. El separă adevărul de falsitate. În Surat al-Ana’m, citim:
"[Voiți voi] să caut eu un alt judecător în afara lui Allah, când El este Cel care v-a trimis vouă Cartea lămurită?" (Coran, 6:114).

În Surat Younus citim:
"Și urmează ceea ce-ți este revelat și fii cu răbdare până ce Allah va judeca, fiindcă El este cel mai bun dintre judecători!" (Coran, 10:109).

Alte astfel de referințe sunt:
După aceasta, ce te mai face să tăgăduiești Judecata? Oare nu este Allah Cel mai Înțelept dintre judecători? (95:7-8)

Hotărârea nu este decât la Allah! Eu în El mă încred și în El să se încreadă aceia care se încred! (12:67)

Există multe derivări din acest cuvânt în diferite locuri din întregul Coran Sfânt. Printre judecata lui Allah cu privire la slujitorii Săi este că fiecare va primi răsplata a ceea ce câștigă și că efortul său va fi mărturisit, remarcat, înregistrat, păstrat; cei care fac fapte bune vor primi binecuvântarea veșnică, în timp ce cei care păcătuiesc vor primi condamnarea veșnică in iad.
Shurayh ibn Hani a spus că tatăl său, Hani ibn Yazid, a spus: