Despre noi

În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Toată slava i se cuvine lui Allah, Lui ne rugăm şi la El căutăm ajutor şi protecţie şi tot la El cerem iertarea păcatelor noastre. Noi găsim la Allah apărare împotriva răului din noi şi răului din acţiunile noastre. Mărturisesc că nimeni nu are dreptul să se supună decât numai lui Allah, Unicul, care nu are parteneri şi mărturisesc că Mohammed ﷺ este profetul şi mesagerul Său.
Allah subhanu a spus:

O voi ce credeţi! Temeţi-vă de Allah aşa cum se cuvine, să vă fie frică de El şi să nu vă săvârşiţi din viaţă decât fiind musulmani! Al Imran,102


Omul este o ființă slabă, supus în totalitate, prin natura sa, Voinței Divine. El are nevoie de Mila și de Bunătatea lui Allah subhanahu wa ta'ala în fiecare clipă și în fiecare moment al vieții sale. De aceea, o importantă datorie a musulmanului mumin este aceea de a chema la Calea cea Dreaptă, de a răspândi Mesajul pe care Allah Preaînaltul l-a transmis prin Coranul cel Nobil, prin Profetul Mohammed ﷺ , așa cum suntem îndemnați chiar prin Cuvintele Celui Milostiv:

(…) Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore, vor intra în Gheena umiliți. Ghafir, 60


Coranul și Sunna Profetului ﷺ sunt spiritul dragostei, toleranței și a dialogului.
Chemarea oamenilor la Adevăr este o obligație individuală a fiecăruia dintre noi, o completare a adorării pe care o datorăm Celui milostiv. Este una dintre cele mai minunate și nobile fapte care va aduce cu sine o mare răsplată. Este o obligație pe care Allah Preaînaltul a lăsat-o oamenilor, adresându-se acestora în repetate rânduri și atrăgându-le atenția de nenumărate ori asupra faptului că El subhanahu wa ta’ala nu l-a creat pe om ca pe o glumă, doar pentru a îl lăsa o anumită perioadă, un număr de zile pe pământ, iar după aceea să moară. El, Unicul, îndeamnă ființa umană să cheme la Calea Sa cea Dreaptă, așa cum spune în Nobilul Coran:

Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește fapta bună și zice: «Eu sunt dintre musulmani?»Fussilat, 33


Astfel, ca musulmani suntem datori să chemăm la Calea cea Dreaptă, să transmitem Adevărul, însă, doar Allah subhanahu wa ta’ala este cel care deschide oamenilor inimile pentru a primi credința, noi nu putem obliga pe nimeni să urmeze ceea ce noi urmăm, pentru că:

Nu este cu putință silire la credință! Răzvedită este deosebirea dintre calea cea dreaptă și rătăcire, iar acela care se leapădă de Taghut și crede în Allah, acela s-a prins de cea mai trainică toartă [Islamul], care nu se sparge niciodată. Și Allah este Cel care Aude totul, Atoateștiutor [Sami', Alim]. Al-Baqara, 256


Allah subhanahu wa ta’ala nu are nevoie de ajutorul nostru, ci noi avem nevoie de ajutorul Său, Preaînaltul, iar cel care își respectă datoria de a face dawa, de fapt, respectă Voința lui Allah subhanahu wa ta’ala și va fi răsplătit pentru aceasta în Ziua Judecății, urmând îndemnul pe care El, Preaînaltul, ni l-a oferit în Coranul cel Nobil:

Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le]: «Eu sunt aproape, răspund rugii celor care mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar și ei să-Mi răspundă să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți.» Al-Baqara, 186


Fie ca Allah subhanahu wa ta’ala să ne facă dintre cei dreptcredincioși, să ne sporească știința pentru a putea să ducem mai departe Mesajul Său!