10. Surat Yunus
info
Meccană | 109 versete

Este numită "Sura lui Yunus (Iona)" pentru că în ea este relatată istorisirea despre Iona şi neamul său, iar Iona a fost profetul neamului din Ninive. Ea face parte din perioada mekkană, cu excepţia versetelor 40, 94 şi 95, care fac parte din etapa medinită.

Pagina 1 din 3 123
At-Tawba Hud