40. Surat Ghafir
info
Meccană | 85 versete

Îşi trage numele de la acest cuvânt care apare în versetul 3. Mai este numită şi sura Al-Mu'min "Dreptcredinciosul", după cuvintele atribuite dreptcredinciosului din neamul lui Faraon, şi sura Dhu at-Tawl "Cel Dătător (de graţie)".

Pagina 1 din 3 123
Az-Zumar Fussilat