9. Surat At-Tawba
info
Medinită | 129 versete

În traducere "Sura Căinţei". Dar această sură este cunoscută sub două nume: "Dezlegarea", după cuvântul cu acest sens (bara'a) care apare în primul verset, şi "Căinţa", după câteva versete în care se repetă această idee. Este singura sură care nu începe cu basmala (formula Bismi Allahi r-Rahmani r-Rahim: "În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător"), socotită din acest motiv de către cei mai mulţi exegeţi a fi o continuare a surei 8.

Pagina 1 din 4 1234
Al-Anfaal Yunus