8. Surat Al-Anfaal
info
Medinită | 75 versete

În traducere "Sura Prăzilor", după cuvântul 'anfal (pl. de nafal), care apare în versetul 1 şi după faptul că ea a fost revelată în legătură cu prăzile capturate în urma bătăliei de la Badr, din anul 2 al Hegirei. Vezi şi 3:13.

Pagina 1 din 2 12
Al-A'raaf At-Tawba