33. Surat Al-'Ahzab
info
Medinită | 73 versete

Titlul acestei sure, pe care l-am tradus prin “Aliaţi", a fost dat de versetele 20 şi 22. Istoria “aliaţilor” sau “coalizaţilor”, care au încercat să anihileze comunitatea musulmană stabilită la Medina, este plină de uneltiri puse la cale de tribul păgân Qurayş, de tribul beduin Ghatafan şi de triburile iudaizate Nadhur şi Quraydha. Toate aceste triburi s-au coalizat împotriva Islamului şi în anul 5 h. au asediat oraşul Medina cu o oaste de 10.000 de luptători. La acest asediu se face referire în sura 33. A fost un atac îndelung şi bine pregătit, însă musulmanii au fost şi ei pregătiţi pentru a-i face faţă, săpând acel şanţ de apărare (handaq) în jurul oraşului Medina, care i-a surprins pe adversari. Din acest motiv, asediul şi bătălia sunt cunoscute sub numele de “bătălia de la Şanţ” sau “bătălia coalizaţilor”.

Pagina 1 din 2 12
As-Sajdah Saba'