Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Maliku-lMulk مَالِكُ الْمُلْكْ

Allah a spus:
Spune: “O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voiești Tu și iei stăpânirea de la cel care voiești Tu. Tu îl instești pe cel care voiești Tu și îl umilești pe cel care voiești Tu. În mâna Ta se află Binele și Tu ești Cel care are putere peste toate. (03:26)

Malikul-Mulk afectează voința Lui în împărăția Sa oricum Îi place, lăsându-i pe unii să trăiască și pe alții să piară. Mulkul în acest context înseamnă Împărăția, iar Malik este Omnipotentul, Cel mai Puternic. Toate lucrurile existente sunt incluse în Împărăția Sa, astfel că El este o împărăție pentru că toate lucrurile din ea sunt într-un fel conectate unul cu celălalt. Deși pot fi considerate mai multe, ele constituie o singură entitate, un regat.
Malikul-Mulk se îndreaptă cu Împărăția Sa așa cum Îi place, și nimeni nu-I poate revoca judecata, nici nu poate face apel sau să o abroge. Toate lucrurile existente, în toate gradele și nivelele lor, constituie o împărăție deținută de Unul: Allah, cel Înalt.
Malikul-Mulk este adevăratul Împărat care se ocupă de Împărăția Sa după cum Lui îi place, aduce lucrurile în existență sau sfârșește existența unora dintre ființele sale, pedepsind pe unii și acceptând căința altora, fără ca nimeni să împartă autoritatea cu El sau să interzică Lui să facă ce vrea El. "Malikul-Mulk" apare în textul original arab al acestui verset:
"Spune: O, Doamne, Stăpân peste toate!" (Coran, 3:26).

Un alt derivat este "al-malakoot" care există în
"Laudă Celui în mâna căruia se află stăpânirea tuturor lucrurilor! Și la El veți fi aduși înapoi!" (Coran, 36:83).

... și va fi ea o zi grea pentru necredincioși. (25:26)

"A Lui Allah, Cel Unic [și] Atotputernic [Al-Wahid, Al-Qahhar]!" (40:16)

A lui Allah este împărăția cerurilor și a pământului și la Allah este întoarcerea. (24:42)

Trimisul lui Allah este citat spunând că cel mai mare nume al lui Allah, cel pentru care El va răspunde dacă este invocat prin aceasta, există în versetul care spune:
"Spune: O, Doamne, Stăpân peste toate!" (Coran, 3:26).


Împărăția fiecărui slujitor al lui Allah este trupul lui. Dacă afectează voința sa cu privire la inima și la simțurile sale, atunci el va fi proprietarul regatului său, în funcție de măsura în care se află sub controlul său.