Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Introducerea مُقَدِّمَةْ

Cele nouăzeci și nouă Atribute ale Lui AllahPentru a ne familiariza cu atribute ale lui Allah , trebuie să se consulte Sfântul Coran, tradițiile.


Profetul Mohamad a spus:


Allah Cel Prea Înalt, are nouăzeci și nouă de nume. Cel ce le păstrează în memoria lui sau le recita, va intra în Paradis

De asemenea, el a spus:


Nimeni nu va fi afectat de stres sau anxietate, dacă el invocă Allah cu aceste nume, iar Allah va lua necazul lui și îi va da fericire în schimb

Ale lui Allah sunt numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele și depărtați-vă de aceia care schimonosesc numele Lui! Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac!

Surat Al-A'raaf 7:180


Spune: “Chemaţi-L Allah sau chemaţi-L Milostivul, oricum L-aţi chema, ale Lui sunt numele cele mai frumoase!(Al Isra 17:110.)

Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel care Aude Totul şi Cel care Vede Totul [As-Sami', Al-Basir]. 42:11

Cele 99 mai frumoase nume ale lui Allah, menționate în Coran, descriu atributele și caracteristicile speciale ale Lui, care se dovedesc, că Allah are o formă personală.


Sfântul Coran descrie atributele lui Allah după cum urmează: Allah este


 • Înstărit Îndeajuns [şi] Blând [2:263]
 • Mulțumitor [şi] Atoateştiutor [4:147]
 • Și mai priceput [10:21]
 • Cel Adevărat! [10:32]
 • Dătător de har oamenilor [10:60]
 • Binevoitor cu ceea ce voieşte - El este Cel Atoateştiutor [şi] Înţelept[12:100]
 • Iertător, Cel Milostiv [12:98]
 • Puternic cu Răzbunare[14:47]
 • Tare şi Puternic [22:40]
 • Îndurător [22:60]
 • Binevoitor şi Bine Ştiutor [22:63]
 • Cel Aspru la pedeapsă[40:3]
 • Cel Înalt şi Mare[40:12]

Este evident că proprietarul tuturor acestor calități trebuie să fie o persoană. În caz contrar, cum poate o putere abstractă să fie corectă, fie darnic, sau sa ierte sau clement sau receptiv? Pentru a fi receptiv Allah trebuie să fie o Persoană. Răspunsul este posibil numai între individualități. Pentru a spune că un adevăr impersonal are toate aceste calități este lipsit de sens. Trebuie să existe o persoană, care este Allah.


Dacă studiem cu atenție și Sfântul Coran, vom vedea că Allah are relații cu creația Lui. El ghideaza, pedepsește și premiaza, dă viață și dă moarte, devine furios, somează, conduce, iubește și nu iubește, protejează, ne învață, ademenește, are grijă, își amintește etc. Astfel de relații între Dumnezeu și ființele vii, ne arată natura Sa personală, pentru că numai o persoană poate avea astfel de relații. Lumină impersonală sau putere nu poate iubi, să predea, să-și amintească, să se supere etc. Acela trebuie să fie o persoană care să aibă astfel de relații.


De exemplu, în versetul (24:35) este explicat în continuare că, Yahdi-llahu li - nurihi man – yașa' / wa yadribu-llahu – l-'amsala linnas / wallahu bi - kulli șay-'in 'Alim:


Allah călăuzește către lumina Sa pe cine voiește El și Allah dă oamenilor pilde. Iar Allah le știe pe toate.

În Sfântul Coran găsim numeroase versete care descriu caracteristicile corporale ale lui Allah. De exemplu, capacitatea lui Allah de a vedea și natura ochilor Lui sunt descrise în felul următor: Wallaahu bimaa ta'-maluuna Basiir:


Allah vede tot ceea ce voi făptuiți [Basir] [2:265]

Există o serie de versete din Coran Sfânt, care explică faptul că Allah aude totul. Faptul că Allah poate auzi în mod automat sugerează că El posedă simțul auzului; dar simțul auzului este transcendent. simțul auzului nu este nici limitat, nici condiționat ca al nostru. Allah poate auzi în același timp fiecare murmur și suspin în întreaga creație. De exemplu, în al 50-lea ayat al surei 34 (Saba, sau The City of Saba), este scris că Allah aude toate lucrurile Innahuu Samii-'un-Qarib: El este Cel care aude toate lucruri, și este (mereu) aproape. Wallaahu Samii-'un 'Alim: Allah Aude totul, Atoateștiutor. [2:224] Astfel, Allah este proprietarul simțurilor spirituale ale auzului. Urechile spirituale ale lui Allah sunt eterne, perfecte și au potența nelimitată. El poate auzi tot ce este auzibil și neauzibil.


Ustad Abdullah Yusuf Ali comentează:


Atributele lui Allah sunt diferite de orice cunoaștem în lumea noastră actuală El trăiește, dar viața lui este auto-autosusținută și eternă. Nu depinde de alte ființe și nu se limitează la timp și spațiu. Acest atribut Al Qayyum include nu numai ideea de auto-subzistența, dar, de asemenea, ideea de "menţinerea întregii vieți" (9, p. 114)

Un studiu aprofundat al Sfântului Coran dă o dovadă convingătoare a existenței formei lui Allah. Este explicat că Allah are o imagine Sublimă. Cum poate cineva, care are o imagine, să fie fără formă? Însăși menționarea cuvântului "imagine" semnifică existența unei forme. Deci, este logic să spunem că în timp ce Allah are o imagine, el este lipsit de forma. Cu toate că Dumnezeu este dincolo de logica lumească, prin utilizarea logicii spirituale (care se bazează pe scripturi revelate) putem înțelege cu ușurință că, dacă Allah are o imagine sublimă, atunci el trebuie să aibă, de asemenea, o formă Sublimă, care este transcendentală timpului și spațiului.


Din moment ce Dumnezeu este etern, nelimitat, nu are nici început, nici sfârșit, nu s-a născut și este nepieritor, cum poate El să aibă o formă materială? De aceea Allah are o formă spirituală, care este perfect nemanifestată, nevăzut și de neimaginat. Ideea că Allah are o formă spirituală este de inteles. Considerând că Allah este fără formă, pentru a spune cel mai puțin, este o gândire inferioară. Din moment ce afirmația că Allah nu are nici o formă îl privează de ceva care chiar și creaturile inferioare au, o astfel de declarație este ofensatoare. Prin urmare, înțelegerea cea mai perfectă este că Allah are o formă care este absolut spirituală și are puțin de a face cu orice forma materială.Aceste 99 de nume sau atribute sunt clasificate în șase categorii:
 1. Prima categorie are șapte nume, care descriu ființa absolută și unicitatea lui Allah;
 2. Cinci nume Îl prezintă ca Creator al tuturor;
 3. Patru nume prezintă atributele Sale speciale morale;
 4. Optsprezece nume se referă la atributele sale generale;
 5. Douăzeci și patru de nume, cunoscut sub numele de ASMA' jamaliya (nume frumoase) reprezintă El ca fiind plin de îndurare și milostiv;
 6. Patruzeci si unu de nume, cunoscut sub numele de ASMA' jalaliya (nume glorioase și venerație-inspirat) Îl reprezintă ca atotputernic și absolut suveran Dumnezeu.

Abuhurairah a văzut că și profetul lui Dumnezeu a spus:


Cu adevărat, există 99 de nume pentru Dumnezeu; și oricine le numără va intra în grădina (Paradisul).