Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Az-Zahir الظَّاهِرْ

Allah a spus:
"[Numai El este] Știutorul necunoscutului și El nu descoperă taina Sa nimănui" (Coran, 72:26).

Din punct de vedere lingvistic, "Az-Zahir" derivă din "zuhoor", manifestare, apariție, observare etc. Aceasta înseamnă ceva ascuns venind la apariție. "Zahr" înseamnă, de asemenea, înapoi, opusul "interdicției", stomacului sau burții; deci ceea ce este zahir este opusul a ceea ce este batin.
De asemenea, înseamnă: animale folosite pentru a transporta persoane și bagaje pe spatele lor, adică animale de povară, fie că este folosit ca o figură de vorbire sau literalmente. Ceea ce este foarte puternic. Conform hadithului, "Nu există verset în Coranul Sfânt, cu excepția faptului că are un înțeles aparent și unul ascuns". Ceea ce este evident poate fi formularea și ceea ce este ascuns poate fi sensul sau poate însemna recitare sau citire față de înțelegere și învățare.
Înțelesul Atributelor Atotputernicului "Az-Zahir" permite mai mult de o interpretare:
  1. El își supune creația.
  2. El știe totul aparent, așa cum atributul "al-Batin" înseamnă că știe totul ascuns.
  3. El este Az-Zahir datorită abundenței dovezilor orbitoare și a dovezilor iluminante care mărturisesc despre slava Sa.
Să presupunem că cineva spune că dacă El este Az-Zahir, cel aparent sau cel evident, cel despre care nu se poate întâmpla fără îndoială, cei mai mulți oameni par să se îndoiască însă de existența Lui; așa cum poate fi El încă aparent sau evident?
Allah este al-Batin, cel obscur, dacă este căutat prin simțuri și imaginație. El este Az-Zahir, cel Aparent, dacă este căutat de comoara rațiunii prin deducere. Ființa lui obscură pentru multe minți, în ciuda faptului că este atât de aparent, se datorează intensității unor astfel de dovezi. Ființa lui evidentă este motivul pentru care El este obscur și lumina Lui este aceeași care ascunde strălucirea Lui: orice depășește limita sa se transformă în propria sa antiteză. El este obscur dacă cineva încearcă să-L cunoască prin aplicarea propriilor sale simțuri fizice.
Simțurile sunt legate de ceea ce este evident, cum ar fi tenul, forma fizică, etc. De fapt, o persoană este o ființă umană nu numai din cauza tenului ei, căci chiar dacă acest ten sau restul părților sale sunt modificate, El rămâne încă unul și același lucru. De fapt, părțile unei persoane la momentul în care se îmbătrânește nu sunt la fel când era tânăr. Ei ar fi suferit o mare schimbare datorită trecerii timpului și ar fi înlocuit cu alții asemănători prin aportul de alimente. Identitatea sa, cu toate acestea, nu s-a schimbat. O astfel de identitate este obscură din simțuri, destul de clară pentru minte prin deducere.