Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Aș-Șhahid الشَّهِيدْ

Allah a spus:
"Oare nu este de ajuns că Domnul tău este martor la toate?" (Coran, 41:53).

Potrivit lui Mu'jam Maqayees al Lugha de Ibn Faris, tema verbului shahida, văzută sau mărturisită, indică, lingvistic, prezența, cunoașterea și diseminarea acestor cunoștințe. Atributul "Aș-Șhahid" este derivat din martori, și are nevoie de cunoaștere prin observație: Allah este Aș-Șhahid pentru că El este prezent și observă toate ființele pe care le-a creat și pe care le va crea în orice moment și în orice loc și El este pe deplin conștient de astfel de ființe; "... și El este cu voi oriunde veți fi."
În lucrarea sa, Taj Al-Aroos, Al-Zubaidi a arătat că Aș-Șhahid este unul din atributele lui Allah care înseamnă: "Cel care este credincios în mărturia Lui și de la care cunostintele nu scapă deloc". Cunoștințele sale sunt supreme în ceea ce privește toate aspectele evidente, toate lucrurile pe care trebuie să le respectăm și să le mărturisim. Sfântul Coran afirmă următoarele în Surat Al-Imran:
"Allah mărturisește că nu există altă divinitate în afară de El." (Coran, 3:18).

Aș-Șhahid cunoaște și manifestă cunoașterea a ceea ce știe la un grup select din rândul servitorilor săi cei mai sinceri și loiali. Allah și-a dovedit viața printr-un singur lucru pe care l-a creat. Aș-Șhahid este mereu prezent; din împărăția Sa, nimic nu poate fi absent; totul este inclus în domeniul împărăției Sale.
Adresându-se Mesagerului , Allah spune următoarele în Surat al-Nisa:
"... Noi te-am trimis ca Vestitor [trimis, profet] pentru oameni. Iar Allah este de ajuns ca martor!" (Coran, 4:79).

Adică, Allah este suficient ca Martor pentru toți oamenii cu privire la adevărul soliei voastre: El mărturisește că ești Trimisul Lui care nu are control total asupra slujitorilor Săi. În Surat al-An’Am, spune:
"Spune: “Cine este cu cea mai mare mărturie?” Spune: “Allah! El este Martor între mine și între voi" (Coran, 6:19),
adică ar fi trebuit să îl parafrazăm, "Întrebați-i: Care este cel mai mare martor? Spune: Allah mărturisește cu privire la tine și la mine." Allah i-a ordonat trimisului Său să-i întrebe pe cei necredincioși: "A cui mărturie este cea mai mare și cea mai corectă?"
Apoi i-a poruncit să le spună că cea mai mare este mărturia Aceluia a cărei declarație nu permite nici un loc de minciună sau de eroare. Mărturia, adică shahada, a Celui Atotputernic este de trei tipuri:
  1. proprii Săi oameni spunând în Cartea Sa că El a trimis pe Profet ca Mesager al Lui;
  2. sprijinul său față de Mesagerul Său în numeroase moduri, dintre care cel mai mare este Coranul Sfânt, care este miracolul veșnic și rațional. Practic, a fost dovedit faptul că toți oamenii care s-au adunat sunt incapabili să producă un capitol sau un verset asemănător;
  3. mărturia cărților divine dezvăluite anterior și faptul că mesagerii din fața lui au adus deja vestea fericită a profeției sale.
În Surat Younus, Marele Qur'an spune:
"Allah este de ajuns ca martor între noi și între voi. Iar noi am fost nepăsători față de adorarea voastră!" (Coran, 10:29).

Poate fi parafrazat astfel: Allah este suficient ca Martor, Politeiștilor și ca Judecător între noi și voi, căci El este pe deplin în cunoștință de starea noastră și a voastră și nu eram mulțumiți de partenerii care-i asociați cu El. În Surat al-Tawbah, Cel Atotputernic spune,
"... Și vor vedea Allah și Trimisul Său fapta voastră. Apoi veți fi aduși înapoi la Cel care le știe pe cele nevăzute ca și pe cele văzute și El vă va vesti cele ce le-ați făcut." (Coran 9:94).
Adică, El știe ce ascundeți sau declarați, ceea ce ascundeți sau dezvăluiți.
Cel Atotputernic a repetat fraza "Alim al ghayb wal shahada", Cel care știe cele nevăzute și cele văzute, de zece ori; printre astfel de referințe sunt următoarele:
... a Lui va fi împărăția în ziua când se va sufla în trâmbiță. El este cunoscătorul celor nevăzute și al celor văzute! Și El este Înțeleptul [și] Bine Știutorul [Al-Hakim, Al-Khabir]! (6:73)

Știutorul celor ascunse și al celor vizibile, Cel Mare, Cel Preaînalt! (13: 9)

[El este] Cunoscătorul tuturor celor nevăzute și văzute! Și El este mai presus de faptul că îi fac Lui asociați! (23:92)

Acesta este Știutorul lumii celor nevăzute și a celor văzute, Atotputernic [și] Îndurător [Al-'Aziz, Ar-Rahim] (32: 6)

Spune: “O, Allah, Creator al cerurilor și al pământului, Cunoscător al celor nevăzute și al celor văzute, Tu judeci între robii Tăi, asupra celor în care ei nu se înțeleg!”. (39:46)

El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu, Știutorul celor nevăzute și al celor văzute. El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar- Rahman, Ar-Rahim]. (59:22)

Spune: "Moartea de care fugiți vă va ajunge pe voi! Apoi veți fi aduși la Cel care le cunoaște atât pe cele nevăzute, cât și pe cele văzute și care vă va vesti vouă ceea ce ați săvârșit. (62:8)


Națiunea credincioasă, națiunea care crede în Mohamed ca Mesager al lui Allah, își amintește întotdeauna că Domnul său, Allah, este Martorul peste el și este și națiunea de mărturie în toate domeniile. Domnul său a spus următoarele despre el:
"Astfel Noi am făcut din voi o comunitate cumpătată, pentru ca să fiți martori în legătură cu oamenii și pentru ca Profetul să fie martor în legătură cu voi." (Coran 2:143).