Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

As-Salam السَّلَامْ

El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.

Surat Al-Hașr 59:23


"As-Salam" înseamnă: Cel care este liber de defect și neajuns, Al cărui fapte sunt libere de rău. Din moment ce El este astfel, nu poate fi nici pace, nici securitate fără El.


"Salam" înseamnă pace. Allah Preainaltul a spus:


Allah cheamă la Casa Păcii [Paradis, Rai] şi-l călăuzeşte pe cel care voieşte El pe un drum drept.

Surat Yunus 10:25


adică Paradis: Cine rămâne în ea, a fost salvat de la pierzanie și agonie. Allah a spus:


  1. Dacă el este dintre oamenii mâinii drepte,
  2. Atunci [el va fi primit cu cuvintele] "Pace ţie care eşti dintre oamenii mâinii drepte!"

Surat Al-Waqi'a 56:90-91


Cu alte cuvinte, fiți siguri că aceștia se bucură de pace și liniște. "Salam!" este un salut; dacă un musulman spune "As-salamu Alaikum!" unui alt musulman, atunci l-a asigurat că va avea parte de siguranță și securitate, acordându-i imunitatea impotriva intențiilor rele sau bolnave. Allah Preainaltul laudă Yahya, Ioan Botezătorul, spunând:


Şi pacea fi-va asupra lui în ziua când se va fi născut el, ca şi în ziua când se va sfârşi şi în ziua când va fi readus în viaţă [din nou]!

Surat Maryam 19:15


Situațiile cele mai precare la care sunt expuse ființele umane sunt trei: Momentul nașterii, momentul morții și momentul învierii. Așa că Allah l-a onorat pe Yahya în toate cele trei aceste situații, acordându-i pace, siguranță și securitate împotriva lor. El l-a salvat de pericolele din toate cele trei aceste situații și i-a garantat protecție împotriva fricii.


Musulmanii au fost îndemnați în repetate rânduri de Sfântul Coran pentru a oferi pacea și să fie receptivi la cei care o oferă:


Robii Celui Milostiv sunt aceia care merg pe pământ cu smerenie, iar atunci când cei neștiutori le vorbesc lor, ei le răspund: "Pace!"

Surat Al-Furqan 25:63


Şi dacă vin la tine, [Muhammed,] aceia care cred în versetele Noastre, spune: "Pacea fie asupra voastră! Domnul vostru Şi-a prescris Sie însuşi îndurarea. Deci acela dintre voi care face un rău din ignoranţă, iar apoi se căieşte şi îndreaptă fapta, [să ştie că] El este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]."

Surat Al-An'aam 6:54


Deci, îndepărtează-te de ei şi spune: "Pace!", căci ei vor afla [în curând]

Surat Az-Zukhruf 43:89


Assalamu minal Islam: Salutul păcii este parte a crezului complet al Islamului.


Afșu Salama taslamu: răspândiți salutul păcii între voi, astfel încât să puteți dobândi pacea și securitatea.


Oricine susține trei lucruri, va avea în el combinate sensul credinței:


  1. Corectitudinea propriei persoane,
  2. Răspândirea salutului de pace pentru toată lumea,
  3. Cheltuiește cu înțelepciune din ceea ce el a strâns.

Afșu as-Salama baynakum: răspândiți salutul păcii între voi.


Într-una din rugăciunilor lui, Mesagerul lui Allah obișnuia să spună:


"Doamne! Fă-ne vestitorii de pace, prietenilor Tăi!"

Sfântul Coran ne spune că numele Paradisului este "Dar al Salam," lăcașul păcii; El, Slava și Înălțarea, spune:


Ei vor avea Casa Păcii la Domnul lor. Şi El este Ocrotitorul lor pentru ceea ce fac.

Surat Al-An'aam 6:127


Allah va face salutul credincioșilor, în momentul când se vor întâlni cu El, "Pace!". El spune:


Salutul lor în ziua când Îl vor întâlni va fi „Pace!”, iar El le-a pregătit lor o răsplată generoasă.

Surat Al-'Ahzab 33:44


Referindu-se credincioșilor, El spune în Surat Al-Ra'd


  1. De grădinile Edenului, în care vor intra laolaltă cu [toţi] aceia care au fost evlavioşi, dintre părinţii, soţii şi copiii lor, iar îngerii vor intra la ei prin toate porţile [zicând]:
  2. „Pace vouă! pentru că aţi fost statornici. Şi ce bună este răsplata Casei [Veşnice]!”
  3. Surat Ar-Ra'd 13:23-24


Thawban, slujitorul Mesagerul lui Allah a zis


"Ori de câte ori Trimisul lui Allah a terminat rugăciunile sale, căuta iertarea lui Allah de trei ori, zicând: Doamne! Tu ești Pacea, de la Tine este pacea, Mărire Ție! Măreția și Onoarea este în Tine!"