Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

As-Sabur الصَّبُورْ

Allah a spus:
... Nu au slăbit și nu au cedat niciodată! Și Allah îi iubește pe cei statornici! (3:146)

"As-Sabur" este un atribut al lui Allah derivat lingvistic din substantivul sabr, ceea ce înseamnă: reținerea sinelui de a-și exprima durerea copleșitoare. As-Sabur este cel mai răbdător, a cărui răbdare este mai mare decât oricine altcineva. Luna Ramadan este numită lună de răbdare și perseverență: în timpul zilelor sale, credinciosul se abține de la a cădea pradă dorințelor.
As-Sabur, gloria fie a Lui, este Îndurătorul care nu-i surprinde pe cei care nu I se supun prin impunerea bruscă a pedepsei Lui asupra lor; mai degrabă, El iartă și amână executarea unei astfel de pedepse. As-Sabur nu se grăbește să facă ceva prea devreme; mai degrabă, El administrează afacerile conform unei măsuri; El le conduce conform unui plan bine definit al Lui; El nu-i întârzie să ajungă la cursurile lor destinate și nici nu-și grăbește execuția.
Mai degrabă, El face totul exact la momentul potrivit, în cel mai bun mod, așa cum ar trebui să fie. Toate acestea El face fără să se confrunte cu dificultăți care ar putea să-i compromită voința. As-Sabur vă dă și este correct cu voi chiar și atunci când sunteți nepoliticoși față de El. El vine să vă ierte chiar și atunci când îl evitați și vă revoltați împotriva Lui.
As-Sabur nu se grăbește să-i pedepsească pe cei care nu I se supun sau să-i pedepsească pe cei care păcătuiesc. El nu face nimic decât atunci când este oportun datorită înțelepciunii, onoarei și sublimității Sale. El nu este rănit de cei care comit păcate. El observă și nu se grăbește, nici nu face ceva prematur.
El poruncește și porunca Lui este conformă cu o anumită măsură. El anulează pedeapsa chiar și după ce devine datorie. As-Sabur inspiră răbdarea și perseverența pentru toate creaturile Lui. Înțelesul atributului "As-Sabur" este foarte apropiat de cel al altui atribut "Al-Alim". Diferența dintre primul și cel de-al doilea este că, cu As-Sabur, nimeni nu se poate simți în siguranță împotriva pedepsei Sale, așa cum este cazul Al-Alim.
În Surat Al-Imran, Cel Atotputernic spune:
"O, voi cei care credeți! Fiți răbdători și îndemnați la răbdare, luptați statornic" (Coran 3: 200),
adică să fiți răbdători în timp ce urmați calea lui Allah, faceți inimile voastre obișnuite să tolereze suferința în cauza lui Allah și să vă antrenați cea mai intimă conștiință pentru a fi dornici de Allah. De asemenea, înseamnă: Fiți răbdători de dragul lui Dumnezeu; perseverează in timp ce cauta plăcerea lui Allah. Răbdarea cu privire la ceea ce decide Allah este un proces și răbdarea de dragul lui Allah este o greutate, în timp ce răbdarea cu Allah este loialitate față de El.

Una dintre manifestările bunei conduite a credinciosului în derivarea unui cod moral din inspirația atributului "As-Sabur" este că el ține cont de semnificațiile sale frumoase, așa că este răbdător în toate circumstanțele. Cel care examinează modul în care Allah îi tratează pe slujitorii Săi, cum este răbdător în fața grosolăniei și neascultării lor, în timp ce El le dă un răgaz după altul, va învăța cum să trateze oamenii, aplicând manierele lui Allah la cele mai bune capacități.
Ori de câte ori răbdarea este repetată de un slujitor al lui Allah, devine un obicei și atunci el va urma lumina călăuzitoare. Acesta este statutul celor care perseverează în ochii lui Allah, așa cum se explică în textul Sfântului Coran.
Ni se spune că grupul celor care erau răbdători va fi avansat înaintea altora prin simbolul versetului spunând:
"[Aceștia sunt] cei răbdători, cei sinceri, cei smeriți, cei care dau milostenie, cei care cer iertare înainte de revărsatul zorilor." (Coran, 3:17).

Astfel, un astfel de grup va avea un statut mai înalt decât cel al altor grupuri de slujitori ai Săi. Cel lăudat a spus:
"Dacă douăzeci dintre voi sunt statornici, vor birui ei două sute, iar de sunt între voi o sută, vor birui ei o mie dintre aceia care nu cred" (Coran, 8:65).

Aceasta este victoria în ceea ce privește fericirea și numărul acordat de Allah prin care El îi binecuvântează pe cei dintre slujitorii Săi care perseverează.
"Doamne, revarsă asupra noastră statornicie, întărește picioarele noastre și ajută-ne pe noi să înfrângem acest neam de necredincioși!" (Coran, 2:250)

"Doamne, revarsă asupra noastră răbdare și fă-ne pe noi să murim cu desăvârșire supuși [musulmani]!" (Coran, 7:126).