Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

An-Nafi' النَّافِعْ

În ceea ce privește atributul An-Nafi', Allah subhanahu wa ta'la a spus,
"Binele de care ai parte îți vine de la Allah, iar răul care te lovește îți vine de la tine însuți." (Coran, 4:79).

An-Nafi' este sursa oricărui beneficiu și bunătate pentru viața din această lume și pentru crez. El singur acordă sănătate bună, bogăție, fericire, autoritate, îndrumare și evlavie. El le permite tuturor creaturilor Sale să primească beneficiile pe care le creează pentru ei.
El a facilitat calea care duce la El pentru cei care aspiră să-l urmeze, care a beneficiat de suflete prin profeții Săi, care a hrănit trupurile prin alimente, care a ocolit boala prin medicină, care a păstrat durerea prin favoruri și bunătate și a beneficiat pe toată lumea, fie el un înger, un om sau un jinn.

Ad-Dharr An-Nafi' este Cel de la care vine tot ce este bun sau rău; totul este atribuit lui Allah și este afectat fie prin înger, omenire, obiecte neînsuflețite, fie prin alte mijloace; deci nu credeți că otrava, de exemplu, ucide de la sine, sau că mâncarea în sine satisface foamea. Îngerii, omenirea, demonii sau orice altceva în existență, cum ar fi planete, stele sau alte lucruri, sunt sub controlul Său; ei nu fac nimic altceva decât ceea ce i-a făcut El să facă. Totalitatea lor, pe lângă puterea veșnică, este ca un stilou în mâna scriitorului conceput de un analfabet.
Dacă un conducător semnează ordinul de a penaliza sau recompensa pe cineva, stiloul prin care semnează o astfel de comandă nu poate spune diferența dintre un ordin și altul, sau între ceea ce dăunează sau ce avantaje, sau chiar diferența dintre unul dintre utilizatori si celalalt. Acesta este cazul cu toate mijloacele și cauzele.
Atât Ad-Dharr, cât și An-Nafi' sunt menționați în diferite locuri din Sfântul Coran. Printre ele sunt:
Spune: "Eu nu stăpânesc nici un folos pentru mine și nici o stricăciune, în afară de ceea ce voiește Allah. Dacă eu aș fi știut necunoscutul, aș avea prisosință de bunuri și nu m-ar atinge răul. Dar eu nu sunt decât un prevestitor și un binevestitor pentru oamenii care cred. (7:188)

Spune: "Eu nu am nici o putere spre dăunarea sau spre folosul meu, afară de ceea ce voiește Allah. Fiecare comunitate are un soroc și când le sosește sorocul, ei nu-l pot întârzia nici măcar cu un ceas și nici nu-l pot grăbi". (10:49)

Apoi, dacă El v-a mântuit de la rău, iată că o parte dintre voi Îi fac Stăpânului lor semeni (16:54)

Când le dăm Noi oamenilor să guste îndurarea, atunci se bucură de ea, însă când îi lovește pe ei vreun rău pentru ceea ce au săvârșit mâinile lor mai înainte, atunci iată-i pe ei cum deznădăjduiesc. (30:36)

Porțiunea pe care un slujitor al lui Allah o poate obține din inspirația acestor Atribute este că devine "dăunător" față de dușmanii lui Allah, în timp ce beneficiază de prietenii lui Allah. În Surat al-Ma'ida, Atotputernicul îi descrie pe credincioși ca fiind
"... blânzi față de dreptcredincioși și aspri cu necredincioșii" (Coran, 5:54).

Un astfel de credincios nu se roagă nimănui, nici nu se teme de cineva, cu excepția Domnului său; se bazează în întregime pe Allah.
Cel care își dă seama pe deplin că Domnul său, Cel Prea Înalt, este Singurul care creează și face lucrurile disponibile, care numai aduce lucruri noi, el se va supune apoi Lui și se va baza pe El pentru toate afacerile sale; el va trăi apoi bucurându-se de o minte liniștită; el va fi în siguranță de oameni și va oferi sfaturi pentru fiecare. Inima lui nu va avea loc pentru înșelăciune sau trădare.
Este bine să combinăm ambele atribute, Ad-Dharr și An-Nafi', împreună, pentru că se spune că toate atributele se termină; El, Gloria Lui, controlează mijloacele pentru a face rău și a da beneficii oamenilor, și nimeni nu poate răni pe nimeni și nici nu poate beneficia pe nimeni în afară de El.
"... Însă Domnul tău îți este de ajuns ca ocârmuitor și ca ajutor." (Coran, 25:31).

Cel care își amintește amândouă aceste atribute se va supune total lui Allah și va simți întotdeauna că totul este de la El și se întoarce la El.