Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Wasi' الْوَاسِعْ

Cel mai înălțat și cel mai glorificat a spus:
"... oriîncotro vă veți întoarce, acolo este Fața lui Allah, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit [și El este] Atoateștiutor [Wasi', 'Alim]." (Coran, 2:115).

"Al-Wasi’" este unul din atributele lui Allah, iar cuvântul său rădăcină este derivat din si’a, spațiu, întindere, capacitate, abundență, plenitudine etc. Poate avea o abundență de cunoștințe dacă este familiarizat cu o afacere bună, sau poate avea o abundență de mijloace. În cartea sa Al-Nihaya, Ibn al-Atheer, care discută atributele lui Allah, spune că Al-Wasi’ poate îmbogăți pe oricine este sărman, al cărui mila cuprinde totul. Autoritatea Sa nu se termină niciodată; bunăvoinţa lui este nelimitată; domeniul lui este nesfârșit.
El nu se oprește niciodată; El nu este niciodată distras de faptul că știe ceva, de la cunoașterea altuia, nici de o problemă, de a avea grijă de alta. Cunoștințele sale cuprind totul. Puterea Lui este suficienta pentru tot. Mila Lui este spațioasă; El este independent; autoritatea sa este mai presus de orice; cunoașterea, puterea și bunăvoința lui sunt cele mai mari. El este Cel pentru sensurile ale căror Atribute nu pot fi limitate, a căror cunoaștere este spațială, la fel și mila și iertarea Lui; domeniul lui este extraordinar.
Absolutul Al-Wasi’ este Allah, Glorificat și Înălțat. Nu există țărm pentru oceanul spațios al cunoașterii Sale. Dacă ar fi fost mări de cerneală, ar fi fost consumate înainte ca cuvintele Sale să fie vreodată epuizate. Nu există nici un scop pentru ceea ce El este capabil să dea și să binecuvânteze.
Sfântul Qur'an a indicat că cunoașterea lui Allah este vastă și nesfârșită; în Surat al-Ana'm, Cel Atotputernic spune,
"Și s-a certat neamul lui cu el, însă el le-a zis: "Voiți voi să vă certați cu mine asupra lui Allah, când El m-a călăuzit? Eu nu mă tem de ceea ce-I alăturați voi, căci numai ce voiește Domnul meu [se întâmplă]! Domnul meu cuprinde totul cu știința [Sa]. Voi nu vă amintiți?" (Coran, 6:80)?

Sfântul Qur'an a descris mila lui Allah ca fiind vastă; În Surat al-Araf, se afirmă că,
"Prescrie pentru noi binele în această lume, ca și în Viața de Apoi! Noi, iată că ne întoarcem la Tine, căindu-ne". A grăit [Allah]: "Cu pedeapsa Mea îi ajung pe cei care voiesc Eu, iar îndurarea Mea cuprinde toate lucrurile. Și Eu voi prescrie pentru aceia care au frică și achită Dania [Az-Zakat] și cei care cred în semnele Noastre" (Coran 7: 156).

În Surat Taha, cunoașterea Lui este descrisă ca vastă:
"Ci Domnul vostru este numai Allah, afară de care nu există altă divinitate. Iar El le cuprinde pe toate cu știința." (Coran, 20:98).

Alte referiri la vasta cunoaștere a Lui, la mila și puterea Lui sunt după cum urmează:
Însă Domnul nostru cuprinde toate lucrurile cu știința Sa. Noi în Allah ne încredem! Doamne, judecă între noi și între neamul nostru întru dreptate, căci Tu ești cel mai bun dintre judecători!". (7:89)

Cei ce poartă Tronul și cei care-l înconjoară Îl preamăresc pe Domnul lor, aducându-I laudă, cred în El și cer iertare pentru cei care cred: “Doamne! Tu Îți întinzi peste toate lucrurile îndurarea și știința Ta. Deci, iartă-i pe cei care Îți cer iertare, se căiesc și urmează calea Ta și păzește-i de chinul Iadului. (40: 7)

Iar cerul l-am înălțat cu puterea Noastră și Noi îl lărgim. (51:47)

Ar trebui să ne gândim la vasta cunoaștere a lui Allah, căci El este Absolutul al-Wasi, al cărui har a cuprins tot ceea ce există, de fapt, chiar înainte de existența lor, și chiar înainte de existența timpului însuși, deoarece el a fost întotdeauna pentru toată veșnicia. Cunoștințele sale cuprind totul.
Nimic pe care îl știe nu-l oprește să știe altceva. Puterea Lui le copleșește pe toate; nici o problemă nu Îl distrage de la alta. Auzul Lui cuprinde totul; cererea nimănui nu-L poate distrage de la a auzi rugăciunea altcuiva. Bunătatea Lui include toată creația Lui; ajutând pe o persoană particulară nevoiașă nu-L oprește să-l ajute pe altul.
Una dintre căile de a învăța un cod de etică derivat din acest atribut, "Al-Wasi’", este că trebuie să includem toți slujitorii lui Allah în bună tratație și bunătate în orice moment; să fie milostiv pentru toți oamenii. Ajutați-i când vă caută ajutorul și tratați-i pe toți cu cel mai bun tratament.