Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Sami' السَّمِيعْ

Allah a spus:
"Ale Lui sunt [toate] cele care sălășluiesc noaptea și ziua și El este Cel care Aude Totul [și e] Bine Știutor [Sami', 'Alim]." (Coran, 6:13).

Al-Sami' este singurul - unicul - care ascultă tot ceea ce există fără utilizarea unei facultăți de audiere sau a unui aparat auditiv. Allah aude fiecare sunet și voce, chiar dacă este ascuns de noi. Auzirea lui cuprinde totul: aude rugăciunile celor care sunt în primejdie; El răspunde rugăciunilor celor care au nevoie; El îi ajută pe cei care sunt disperați pentru ajutor; El aude laudele celor care îl laudă, așa că îi răsplătește pentru ele și rugăciunea celor care se roagă pentru El, așa că le răspunde. El aude sunetul furnicii negre pe o stâncă solidă în cea mai întunecată noapte; și el aude ceea ce contemplă inimile și ce scrupule penetrează conștiința. Răspunsul Său la rugăciunea unei persoane nu-l distrage de la a răspunde la altul; El știe unde intră vederea și ce ascund piepturile; El aude orice motiv tacit; te aude pe tine și pe mine. Nimic pe pământ sau în ceruri nu poate fi vreodată ascuns de El.
Al-Sami' derivă din "sam". Arată faptul că Allah, Cel Prea Înalt, realizează adevărul despre fiecare sunet, chiar dacă este, până la capacitatea noastră limitată, destul de tăcut. El, Gloria Lui, își dă seama și distinge atât sunetele, cât și culorile, așa cum își dă seama și distinge totul.
"Sam" poate însemna: acceptarea și răspunsul favorabil. Există, de exemplu, într-o tradiție în care Trimisul lui Allah spune: adică o rugăminte care nu primește răspunsul său favorabil. De asemenea, este similar cu un musulman pronunțat în timpul rugăciunilor zilnice obligatorii: "Sami’a Allahu liman hamidah", adică Allah răspunde în mod favorabil rugăminților celor care Îl laudă.
Cel Atotputernic a spus:
Nu vă fie frică! Eu sunt lângă voi. Aud și văd. (20:46)

Sau cred ei că Noi nu auzim taina lor și discuția lor în șoaptă? Ba da! Iar trimișii Noștri la ei scriu. (43:80)

Allah a auzit vorbele aceleia care discută cu tine în privința bărbatului ei. (58: 1)

Însă dacă au hotărât divorțul, Allah este Cel care Aude, Atoate-Știutor [Sami', 'Alim]. (2: 227)

Cel care își dă seama că Allah știe totul își va proteja limba împotriva rostirii minciunii. El va spune mereu ce este drept. Cine își dă seama că Allah aude chiar și gândurile noastre, va adopta obiceiurile celui ce-și supraveghează comportamentul și care întotdeauna își asumă răspunderea pentru ceea ce contemplă, spune sau face.
Un slujitor al lui Allah ar trebui să știe că Allah nu a creat facultatea de auz pentru el decît pentru a asculta discursul lui Allah pe care l-a dezvăluit Profetului Său pentru a putea beneficia de el și pentru a fi ghidat de el.
Dacă un servitor al lui Allah caută să fie aproape de Domnul său prin oferirea de nawafil (acte opționale de adorare), el va fi iubit de Allah, care va turna apoi peste auzul Lui divin, făcându-i astfel o viziune foarte ascuțită, atât de mult că o astfel de persoană va putea vedea dincolo de lumea materiei.