Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Qawiyy - Al-Matin الْقَوِيّْ - الْمَتِينْ

Cel Atotputernic a spus:
"Ci Allah este Întreținătorul [Ar-Razzaq], Stăpânul puterii, Cel Statornic [Al-Matin]." (Coran, 51:58).

"Al-Qawiyy" și "Al-Matin" sunt două dintre atributele lui Allah și sunt menționate într-o astfel de ordine. Acestea au același înțeles de bază.
Din punct de vedere lingvistic, "al-Qawiyy" derivă din quwwa, tăria, puterea, forţa, abilitatea etc. În lexicoane este indicat puterea și slăbiciunea. Forța în acest sens descrie o forță completă și perfectă. Deoarece El este foarte puternic, Dumnezeu are cea mai perfectă și absolută putere și perfecțiune; El a spus:
"... Domnul tău este Cel Puternic [și] Tare [Al-Qawiyy, Al-'Aziz]." (Coran, 11:66).

"Al-Qawiyy" înseamnă: Cel a cărui putere este nelimitată și înaintea căruia puterea dușmanului său este mică, la fel și măreția oricui atât de mare. Allah le-a acordat îngerilor o putere mare, prin care un înger poate, de exemplu, să scoată un munte sau să întoarcă orașele cu susul în jos. Cu toate acestea, un astfel de înger se teme de Allah și de puterea Lui, tremură cu teamă de măreția Lui.
Al-Qawiyy este Cel a cărui Putere și Mărire sunt perfecte: el supune și nu este supus; El ajută și nu este ajutat; puterea Lui este superioară puterii altcuiva. Se spune, de asemenea, că El nu suferă niciodată nici o slăbiciune în El, în calitățile Sale sau în acțiunile Sale, iar puterea Lui indică puterea Sa completă.
Există multe versete din Coran care descriu pe Allah ca fiind Cel Puternic; printre acestea sunt următoarele:
Și dacă ar vedea cei care sunt nelegiuiți, când văd chinurile, că puterea este a lui Allah toată și că Allah este aspru în osânda Lui! (2: 165)

Când ai intrat în grădina ta spunând: "Ce voiește Allah [se împlinește]! Nu este putere decât numai la Allah!" (18:39)

În ce-i privește pe cei din [neamul] ’Ad, ei s-au arătat cu semeție pe pământ, pe nedrept, zicând ei: "Cine este mai puternic decât noi?" Oare n-au văzut ei că Allah care i-a creat pe ei este mai puternic decât ei? Și au tăgăduit ei semnele Noastre. (41:15)

Când vom discerne versetele glorioase citate anterior, vom găsi atributul "al-Qawiyy" existent în 8:52 și 40:22 ca fiind Cel care este sever în răzbunarea Sa. De șapte ori a fost asociat atributul "al-Qawiyy" cu atributul "al-'Azeez"; puterea nu este potrivită, cu excepția celor care sunt onorabili. Puterea este însoțită de severitate.
Cuvantul de baza, matana, semnifica soliditatea cu expansiunea si extensia. Poate fi aplicată pe o stâncă solidă sau pe o distanță traversată. Al-Matin este al-Qawiyy, Cel Puternic, Care poate face orice îi place, Care nu are nevoie de o armată pentru a-și exercita autoritatea. El nu are nevoie de ajutor, nici suporteri, nici asistenți. Nu-ți odihni speranța pe nimeni pe lângă El. Al-Matin este Cel al cărui Putere este perfectă; nimic în ceruri și nici pe pământ nu poate sta în calea Lui. El este Allah a cărui Putere este veșnică; El afectează totul, dar nimic nu-L poate afecta.