Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Muthill الْمُذِّلْ

Cel Atotputernic a spus:
"Aceia care se împotrivesc lui Allah și Trimisului Său, aceia sunt dintre cei mai umiliți." (Coran, 58:20).

"Al-Muthill" este unul dintre Atributele lui Allah derivat din substantivul Dhull, oricare ar fi rezultatul subjugării, al învingerii, al depășirii, al cuceririi, al cuiva. Cel Atotputernic spune:
"... urmați căile ușoare ale Domnului vostru!" (Coran, 16:69),
adică în mod liber. El a mai spus,
"... fructele ei vor atârna, [fiind la îndemâna lor]." (Coran, 76:14).

Al-Muthill este Cel care abuzează sau umilește pe oricine dorește, îi lipsește de tot prestigiul. El este cel care îi umilește corect pe dușmanii Lui când nu Îl ascultă și se răzvrătesc împotriva poruncilor Lui. El îi insultă și îi respinge, făcându-i să fie aruncați în locul unde se află pedeapsa, infernul iadului. Al-Muthill este Cel care-i umilește pe dușmanii Lui prin faptul că i-a lipsit de cunoașterea Lui, permițându-le să-și continuie drumul și să se împotrivească poruncilor Sale. El îi va face apoi să fie transportați în locul osândirii Sale, insultându-i prin respingere și blestemându-i.
Al-Muthill este Cel care îi umilește pe necredincioși prin puterea adevărului, care stăpânește pe oricine dorește. Allah nu a onorat pe nici un servitor al Lui mai mult decât pe cineva care umilește sinele său rău, și nu a înjosit pe nici un servitor al Lui mai mult decât unul care este preocupat de încercarea de a câștiga distincție, prestigiu pentru el însuși.
În Surat al-A'raf citim următorul verset:
"Pe cei ce au primit [au adorat] vițelul îi va ajunge mânie de la Domnul lor și înjosire în această viață. " (Coran 7:152).

Oricine se uită la oameni pentru a vedea cum poate să profite de ei, care nu este niciodată mulțumit de ceea ce a avut, cel care este târât de propriile planuri pentru a se ridica la proeminență, păstrându-se în întunericul ignoranței ..., este cineva pe care Allah cu siguranță l-a dezonorat. O astfel de persoană este implicată în versete precum:
" Însă voi v-ați lăsat ispitiți și ați stat la pândă și ați stat la îndoială și v-au amăgit nădejdile, până ce a venit porunca lui Allah. Și amăgitorul v-a înșelat pe voi cu privire la Allah." (Coran, 57:14).

Acesta este cel mai mic grad de umilire. Dhull, adică, ithll, vine în mai multe tipuri, forme și mărimi. Allah umilește un asupritor, făcându-l să fie pradă bolii sau dorinței sale față de femei sau la lăcomia lui pentru bogăție sau făcându-l în nevoie urgentă de alții. Să ne supunem astfel:
"Doamne! Scoate-ne din umilința neascultării față de onoarea de ascultare față de Tine și nu permite niciunuia dintre aceia pe care i-ai creat să ne rușine și ne încununează cu cununa onoarei tale". Onoarea nu are nevoie de nimeni. Gradul absolut de o astfel de onoare, pentru a fi sigur, nu aparține altcuiva decât lui Allah care a spus:
"Puterea se află numai la Allah, în întregime!" (Coran, 4:139).

Următorul, în grad de onoare, este cel care este cel mai apropiat de Atotputernicul:
"... Însă a lui Allah este puterea și a Trimisului Său și a dreptcredincioșilor " (Coran 63:8).