Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Musawwir الْمُصَوِّرْ

Allah a spus:
"El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase." (Coran, 59:24).

Al-Musawwir este cel care creaza, care dă la ceva forma sa distinctivă. Forma umană generală se deosebește de cea non-umană. Allah spune:
"... și v-a dat vouă chip - și ce chip minunat v-a dat!" (Coran, 40:64)

"Și te-a plăsmuit pe tine în chipul în care a voit?" (Coran, 82:8)

"El este Acela care vă plămădește în mitre, precum voiește." (Coran, 3:6).

Al-Musawwir înseamnă: Cel care inventează formele a ceea ce creează, Cel care îi înfrumusețează după înțelepciunea Sa, dând la totul o formă distinctă. El creează oameni în diferite forme, făcând unele dintre ele diferite de altele în fizic, mărime, ten, etc. Acesta poate fi sensul versetului care spune:
"Și printre semnele Lui sunt crearea cerurilor și a pământului și deosebirea limbilor voastre și culorilor voastre. Întru aceasta sunt semne pentru cei care știu" (Coran, 30:22).

"El este Acela care vă plămădește în mitre, precum voiește. Nu este altă divinitate în afara Lui, Atotputernicul, Înțeleptul [Al-Aziz, Al-Hakim]." (Coran, 3:6);

"Noi l-am creat pe om din apa aleasă [venită] din lut. Apoi l-am făcut Noi o picătură într-un loc sigur, Apoi am făcut din picătură un cheag și am făcut din cheag o bucată de carne și am făcut din bucata de carne oase și am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la iveală ca o altă făptură. Binecuvântat fie Allah, Făcătorul, Cel Bun!"(Coran 23: 12-14).

Ori de câte ori Messengerul lui Allah se ruga, el obișnuia să spună:
Între rugăciunile Trimisului lui Allah , când el s-a prosternat, este aceasta: Sfântul Qur'an ne-a informat cu privire la Al-Musawwir, Allah. În Surat Al-A'raf, de exemplu, citim următoarele:
"Noi v-am creat și v-am dat chip " (Coran, 7:11).

În Surat al-Taghabun, citim,
"[El] a creat cerurile și pământul întru adevăr și v-a dat vouă chipuri. Și a făcut chipurile voastre frumoase. Și la El este întoarcerea." (Coran 64: 3).

În Surat Ghafir, citim,
"Allah este Cel care v-a dat vouă pământul, ca să trăiți pe el și cerul, ca acoperiș, și v-a dat vouă chip - și ce chip minunat v-a dat! - și v-a înzestrat pe voi cu lucruri bune. Acesta este Allah, Domnul vostru! Binecuvântat fie Allah, Stăpânul lumilor! (Coran, 40:64).

În Surat Al-Imran, citim,
"El este Acela care vă plămădește în mitre, precum voiește. Nu este altă divinitate în afara Lui, Atotputernicul, Înțeleptul [Al-Aziz, Al-Hakim]." (Coranul 3:6).

În Surat Al-Infitar, citim,
"O, omule! Ce te-a înșelat pe tine în privința Domnului tău Cel
Generos [Al-Karim], Care te-a creat, te-a întregit și ți-a dat statură dreaptă și te-a plăsmuit pe tine în chipul în care a voit?" (Coran 82:6-8).

Și în Surat Al-Hashr citim:
"El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari’'], Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre pământ. El este Cel Puternic [și] Înțelept [Al-'Aziz, Al-Hakim]." (Qur'an, 59:24).

Allah Atotputernic a spus,
"Și că El i-a creat pe cei doi soți - bărbătușul și femeiușa -, Dintr-o picătură, când ea este vărsată? Și că a Lui este și cealaltă creație" (Coran, 53: 45-47).