Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mu'min الْمُؤْمِنْ

El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.

Surat Al-Hașr 59:23


"Al-Mu'min" înseamnă: Cel căruia pacea și securitatea Îi sunt oferite: El oferă mijloacele de realizare a acestora, blocând toate căile de frică. Nu există nici pace, nici securitatea în această viață împotriva cauzelor bolilor și pierzării, nici în viața de apoi împotriva chinului și mâniei, cu excepția faptului că El oferă mijloacele pentru atingerea acestuia.


"Iman," din punct de vedere lingvistic vorbind, este un infinitiv (a crede) derivat din două verbe: tasdeeq, mărturie pentru adevărul ceva sau pe cineva ca:


Şi au zis: "O, tată! Noi ne-am dus şi ne-am luat la întrecere şi l-am lăsat pe Iosif lângă lucrurile noastre. Şi l-a mâncat lupul. Tu nu ne crezi, măcar că noi spunem adevărul!"

Surat Yusuf 12:17


și azil sau un refugiu liniștit ca în 106:4:


Care-i hrăneşte, păzindu-i de foame şi-i fereşte pe ei de spaimă!

Surat Qurayș 106:4


Unii lingviști sunt de părere că derivarea Iman este de la acest al doilea verb.


Dacă spunem că Cel Atotputernic acordă securitate împotriva slujitorilor Lui de tot ce se tem, trebuie să înțelegem în lumina circumstanțelor vieții din această lume și în viața de apoi. În ceea ce privește viața în această lume, eliminarea cauzei fricii nu este în mod rezonabil acceptată cu excepția cazului când o situație precară a avut loc în mod efectiv.


Teama nu poate fi eliminată atunci când posibilitatea pierderii vieții este prezentă, și nimeni nu poate elimina o astfel de posibilitate, cu excepția lui Allah. Nimeni nu poate aduce pace și securitate, alții decât El.
O persoană oarbă se teme să piară din cauza incapacității sale de a vedea locul de unde moartea poate veni. Simțul auzului îi conferă siguranță împotriva morții. Cel al cărui braț este amputat se teme de situația în care el nu se poate apăra decât prin utilizarea brațului său. Brațul său sănătos, atunci, este cauza sentimentelor sale de securitate. Același lucru se poate spune despre toate simțurile noastre și părți ale corpului.


Cel care a creat toate aceste părți este același care a înlăturat de la om cauzele fricii, prin acordarea unor astfel de piese. Cel care a creat mâncare delicioasă pentru om precum și medicamente bune și L-a învățat cum să facă instrumente utile, astfel, îl scuteste de o mulțime de probleme, este cu siguranță același care îi conferă siguranță împotriva tuturor acestor pericole.


Mesagerul lui Allah a spus:


"Oricine crede în Allah și în Ziua de apoi ar trebui să aducă securitatea aproapelui său împotriva propriilor sale fapte rele."