Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mujib الْمُجِيبْ

Allah a spus:
"Și [Noi] am trimis la Thamud pe fratele lor Salih, care a zis: “O, neam al meu! Adorați-L pe Allah! Voi nu aveți altă divinitate în afară de El! El v-a creat pe voi din pământ și v-a dat vouă să locuiți pe el. Rugați-L pe El de iertare și căiți-vă la El! Domnul meu este Apropiat [și] El este Cel care Răspunde Întotdeauna!”" (Coran, 11:61).

Din punct de vedere lingvistic, ambele substantive ijaba și istijaba înseamnă în esență același lucru, iar "Al-Mujib" are două semnificații: unul este: Cel care răspunde la motive. Celălalt este: Cel care acordă ceea ce i se cere.
Al-Mujib, Allah, răspunde rugămintelor celor care Îl cheamă și îi ajută, care răspunde în mod favorabil rugăciunii celor care I se supun, care îndepărtează nevoia celor care au nevoie și le dă suficient. El dă chiar înainte să fie întrebat și acceptat chiar înainte de a fi rugat.
El cunoaște nevoia celor care au nevoie înainte de a se ruga la El și El din veșnicie cunoaște toate nevoile lor, așa că le-a oferit mijloace pentru satisfacerea tuturor nevoilor lor: El creează alimente și toate tipurile de hrană pentru ei; El creează instrumentele și mijloacele pentru a obține astfel de instrumente în mâinile celor care au nevoie de ele. Al-Mujib răspunde la motivele celor care Îl cheamă. Din timpuri imemoriale, El știa în avans ce aveau nevoie. El merge la salvarea celor care au nevoie urgentă de ajutor și El nu dezamăgește pe cineva care Îi cere.
Această temă reapare destul de des în întregul Coran Sfânt. Exemplele sunt:
Noe ne-a chemat pe Noi și Noi am fost cei mai buni care i-am răspuns! (37:75)

Domnul lor le-a răspuns: “Eu nu las să se piardă nici o faptă plinită de vreunul dintre voi, bărbat sau muiere, deopotrivă unul cu altul! (3:195)

Și [adu-ți aminte] de Iov, când l-a chemat el pe Domnul lui: „M-a atins pe mine răul! Însă Tu ești Cel mai Milostiv între milostivi!” Și Noi i-am răspuns și am îndepărtat răul care-l lovise și i-am dat lui înapoi familia lui, și încă pe atât împreună cu ei, ca îndurare din partea Noastră și ca amintire pentru adoratori. (21:83-84)

Nu este El Cel care răspunde aceluia care este la nevoie, când Îl cheamă, și îndepărtează răul și vă face pe voi urmași pe pământ? Oare există altă divinitate alături de Allah? Numai rareori vă aduceți voi aminte! (27:62)

[Aduceți-vă aminte] când voi cereați ajutor Domnului vostru și El v-a răspuns numaidecât: "Eu voi să vă vin în ajutor cu o mie de îngeri, rânduiți unul după altul"! (8:9)

Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă (2:186)

Și Domnul vostru zice: "Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliți". (40:60)

Pentru aceia care răspund Domnului lor este răsplata cea mai bună, în vreme ce aceia care nu-i răspund - chiar dacă ar avea toate cele care se află pe pământ și încă pe atât pentru a le da ca răscumpărare - aceia vor avea parte de rea socoteală, iar sălașul lor va fi Gheena - și ce rău așternut [este ea]! (13:18)

O, voi cei care credeți! Răspundeți-I lui Allah și Trimisului [Său], dacă vă cheamă la ceea ce vă dă viață! Și să știți că Allah se interpune între om și inima sa și că voi la El vă veți aduna! (08:24)

Allah este capabil să răspundă în moduri diferite. Când unii dintre prietenii Săi au nevoie de ceva, El le satisface nevoile și poate chiar face anumite circumstanțe deliberat grele pentru ei doar pentru a-i testa și pentru a le ridica statutul datorită perseverenței lor și mulțumirii lor pentru El, în timpul ușurinței precum și în timpul de greutăților. Deci, atunci când își pierd aproape speranța, El vine în salvarea lor cu recompense frumoase și cu indicii că El este mulțumit de ei.
Allah garantează slujitorului Său că El va răspunde în mod favorabil rugăciunii sale, în modul pe care El îl știe a fi în interesul său cel mai bun și la timpul pe care El îl alege, mai degrabă decât timpul ales de slujitorul Său; așa că nu pierdeți speranța din cauza întârzierii răspunsului la rugămințile voastre, pentru că o astfel de întârziere se poate dovedi a fi mai bună pentru voi. Allah poate chiar să opteze pentru a vă oferi mai bine decât ceea ce îi cereți; deci, rugați-L convinși de răspunsul Său favorabil.
Trimisul lui Allah obișnuia să spună: Această tradiție a fost înregistrată de At-Tirmithi. El a mai spus:
Trimisul lui Allah a spus: