Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Muhaimin الْمُهَيْمِنْ

El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinţei [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociaţi.

Surat Al-Hașr 59:23


Atunci când este aplicat la cel Atotputernic, "Al-Muhaimin" înseamnă că El este Cel care supraveghează acțiunile slujitorilor lui, cărora le oferă hrană, și le măreste viața. El face acest lucru prin cunoașterea Lui, control și protecție. Oricine care supravegheaza ceva este tutorele său; așa că are putere deplină asupra acestuia. Aceste atribute nu pot fi prezente în sensul lor absolut, cu excepția lui Allah.


Acest atribut descrie în 10:61 Cel care depune mărturie pentru sau împotriva slujitorilor Săi care intră în tranzacții reciproce:


Tu nu vei fi în nici o împrejurare, nu vei recita nici un fragment din Coran şi voi nu veţi împlini nici o faptă fără ca Noi să fim martori în clipa când o săvârşiţi. Domnului tău nu-i va scăpa nici cât greutatea unui fir de colb - nici de pe pământ, nici din cer -, nici cât [o greutate] mai mică [decât aceasta] şi nici mai mare, fără ca acestea să [fie înscrise] într-o carte limpede.

Surat Yunus 10:61


Allah este al-Muhaimin, Cel ce este martor la tot ceea ce fac slujitorii Săi, fie un discurs sau o acțiune. Semnificația acestui verset încorporează semnificația cuvântului "muhaimin", astfel: Cel care știe totul și din cunoștința Căruia nimic nu poate scăpa, nici cât măcar greutatea unui atom pe pământ sau în ceruri.


Al-Khalil Ahmed ibn al-Farahidi spune că "Al-Mu'min" înseamnă:


Cel care veghează mereu, care protejează mereu. Este comun in araba pentru a descrie pe cineva ca "muhaimin" dacă el protejează pe altcineva sau este tutorele său.

Al-Mibrad explică sensul său ca:


Cel care este cel mai bun și plin de compasiune. Arabii descriu pasărea care-și întinde aripile sale pentru a proteja puii ca fiind "muhaimin" peste ele.

Aplicată la Cel Atotputernic, poate purta una dintre cele două semnificații: mărturisirea Lui prin cuvânt, mărturisirea Lui în care ne informează despre solii Săi fiind adevărat, și împuternicirea acelor mesageri de a produce miracole, mărturisind astfel veridicitatea lor.


Al-Muhaimin este Cel care cuprinde în cunoașterea Lui gestionarea treburilor creației sale de la cel mai mic atom la cea mai mare planeta din cosmos.