Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mughni الْمُغْنيْ

Allah, al-Mughni, a spus,
... Iar de vă temeți voi de sărăcie, atunci Allah vă va îmbogăți - dacă va voi - prin harul Său, căci Allah este Atoateștiutor [și] Înțelept ['Alim, Hakim]. (09:28)

Al-Mughni și-a acordat abilitățile slujitorilor Săi din abundență și le-a facilitat îndeplinirea obiectivelor lor și satisfacerea nevoilor lor de zi cu zi. Nu există nici o independență, nici o autosuficiență, cu excepția faptului că El a făcut-o să existe. Își îmbogățește prietenii din comorile luminilor Sale, facilitează celor care trăiesc în univers să aibă acces la mijloacele de trai și susținere prin decretul Său. El îmbogățește fiecare adevăr pe care El îl oferă într-o măsură, pentru că El, numai El, își cunoaște secretele, ceea ce este ascuns și ceea ce este evident.
Allah este Îmbogățitorul, dar totuși un servitor al Lui pe care El l-a îmbogățit nu poate fi gândit deloc ca fiind absolut independent. Cel mai puțin din afacerile sale demonstrează că are nevoie de Al-Mughni; prin urmare, el nu este niciodată independent; Mai degrabă, el poate fi independent de oricine, cu excepția lui Allah, care îi oferă ceea ce are nevoie, fără a pune în pericol cauzele nevoilor sale. Adevărata persoană independentă este una care nu are nevoie de nimeni.
Cel care are nevoie și află ceea ce are nevoie este independent doar prin analogie, ceea ce este cel mai mare lucru care se poate spune despre oricine pe lângă Allah. În ceea ce privește lipsa de nevoie, acest lucru nu este în discuție pentru nimeni alături de El. Dar dacă cineva nu are nevoie de Allah, atunci el va fi numit ghaniyy. Dacă nu avea nevoie de el, versetul
"... Allah este deajuns pentru Sine, iar voi sunteți săraci." (Qur'an, 47:38)
nu ar fi fost corect. Dacă ar fi existat vreo posibilitate ca Allah să poată fi considerat în vreun fel că are nevoie de ceva, nu ar fi fost necesar ca Atotputernicul să fie al-Mughni, Îmbogățitorul.
Al-Mughni face pe oricine din servitorii Săi să fie autosuficiet. El acordă slujitorilor Săi independența și autosuficiența și El poate fi privit ca acordându-le autosuficiență. Și Allah face și pe unii dintre slujitorii Săi independenți de ceilalți, căci toate nevoile sunt în realitate întâlnite de El: creaturile Lui nu pot face nimic pentru ei înșiși fără ajutorul Lui; așadar, cum gândesc să îi ajute pe alții atunci când ei înșiși trebuie să fie ajutați? El acordă independență și autosuficiență pentru oricine Îl place din slujitorii Săi după înțelepciunea și voința Lui; El spune următoarele:
"... Domnul nostru este acela care a dat fiecăruia firea sa și apoi l-a călăuzit" (Coran, 20:50).

Despre El, a spus al-Mughni,
... Dacă ei sunt săraci, Allah îi va face bogați prin mare mila Sa, căci Allah este Cel cu Har Nemărginit [și] Bineștiutor [Wasi', 'Alim]. (24:32)

Și că El îmbogățește și îndestulează? (53:48)

Nu te-a găsit pe tine sărman și te-a făcut bogat? (93:8)

Unul dintre modurile de a obține un cod de etică de la al-Ghaniyy și al-Mughni este acela că își dă seama că are nevoie de El în mod constant și că are încredere în ceea ce Dumnezeu are mai mult decât face în ceea ce el însuși are și să fie bun în conducerea generozității și a bunăvoinței față de ceilalți slujitori ai lui Allah. Una dintre normele de conduită a unui credincios în ceea ce privește atributul "al-Mughni" este că, odată ce realizează că El este Singurul care este Independent de orice nevoie, Cel care satisface toate nevoile servitorilor Săi, El se va baza pe El în toate lucrurile și se va referi la El în orice problemă.