Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Mani' الْمَانِعْ

Allah, Gloria și lauda sunt datorate Lui și numai Lui, a spus,
Sau au ei dumnezei, afară de Noi, care să-i apere de Noi? (21:43)

Al-Mani' este unul din atributele lui Allah și este derivat din man, opusul acordării. De asemenea, înseamnă: să protejezi, să oprești un lucru de a dăuna altuia sau unui grup de oameni de la anihilarea altuia. Este folosit pentru a descrie apărarea unei case, a unei fortificații etc. împotriva unui inamic. Aceasta înseamnă: protejarea și sprijinirea.
Aceasta înseamnă că El are puterea de a opri cauzele anihilării sau deficienței atât în crezuri, cât și în corpuri. El păstrează răul pentru a apăra și proteja; se oprește să dea oricui îi place sau să-i protejeze. El dă viață oricui El iubește sau nu iubește, dar El nu acordă fericirea in viața apoi decât pentru aceia pe care îi iubește.
Al-Mani' îi protejează și îi sprijină pe aceia care Îl ascultă și El îi oprește pe unii dintre slujitorii Săi de a face ceea ce El nu dorește, si le dă ceea ce vor.
Obstrucționarea cauzelor de anihilare și păstrarea a ceea ce este păzit împotriva dispariției sunt obiectivele Mani' și reprezintă scopul final. Dacă Mani', interzicerea, este necesar în scopul conservării, iar mai târziu nu este necesar de dragul primului, atunci fiecare protector apără și protejează.
Al- Mani' interzice suferința de a ajunge la prietenii Săi sau abținerea completă de la a da oricui Îi place. Dacă interzice suferința de a ajunge la prietenii Săi, aceasta se datorează Harului Său frumos, iar dacă El nu le mai dăruie, va fi încă o mare favoare din partea Lui.
Allah acordă plăcerile vieții în această lume celor pe care îi iubește și acelora pe care nu îi iubeste, dar El nu protejează inima unui servitor al Său, cu excepția cazului în care acesta din urmă este unul dintre prietenii Săi apropiați.
Al-Mani' îndepărtează cauzele anihilării și diminuării crezului și corpului prin crearea mijloacelor care îl protejează împotriva anihilării și diminuării. Deci, El creează unele cauze și le interzice pe altele; El dă tot ce-i servește intereselor și interzice ceea ce îi cauzează daune. El îi face pe unii bogați, și El se oprește să dăruiască oricui dorește ca să-i încerce prin suferință. El îmbogățește și sărăcește; El face pe unii fericiți și pe alții nenorociți; El acordă unora și reține din partea altora; El acordă unele și le privează pe altele; Deci El este atât Al-Mu'ti, dătătorul, și Al-Mani', cel care ascunde.
Și El se reţine să dea la oricine Îl iubește, iar reținerea Lui poate să conțină o dăruire ascunsă. El poate refuza să dea unuia dintre slujitorii Săi o bogăție mare și, în schimb, să-i dea realizări și frumusețe. El poate să-l priveze pe unul din slujitorii Săi de o sănătate bună și îl face mulțumit de decizia Sa. Al-Mani' este, de asemenea, Al-Mut'i: pentru că în cadrul reținerii ar putea fi dăruire, iar în cadrul dăruirii poate fi reținere.