Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Jami' الْجَامِعْ

Allah a spus:
Doamne! Tu îi vei aduna pe oameni într-o Zi, în legătură cu care nu este nici o îndoială. Allah [cu adevărat] nu-Și calcă făgăduința! (3:9)

Al-Jami' este un atribut al lui Allah derivat din jami, cuvântul său rădăcină, ceea ce înseamnă: să adune, să asambleze, să opereze sau să combine. Ziua de adunare este Ziua Judecății. El este numit astfel pentru că Allah va strânge atunci generațiile timpurii ale creației Sale, și pe ultimii, djinii și omenirea, toți locuitorii cerului și ai pământului, fiecare servitor al lui Allah și faptele lor, orice asupritor și acei pe care i-a asuprit și pe fiecare prooroc și pe aceia cărora a fost trimis. El va combina, de asemenea, între recompensele celor care L-au ascultat și pedeapsa celor care nu L-au ascultat.
Subiectul jami, adunării sau combinării este menționat în mai multe versete ale Sfântului Coran, cum ar fi:
Allah! Nu există altă divinitate în afară de El! El [jură că] vă va aduna în Ziua Învierii, neîndoielnic, căci cine este mai adevărat decât Allah în ceea ce se spune? (4:87)

Și-a prescris Lui însuși îndurarea. Și vă va aduna în Ziua Învierii, asupra căreia nu este nici o îndoială. (6:12)

Și în Ziua aceea, îi vom lăsa să se ridice ca valurile unii peste alții și se va sufla în trâmbiță și-i vom aduna pe toți (18:99)

Spune: “Domnul nostru ne va aduna pe noi, apoi va hotărî între noi cu dreptate, căci El este Marele Judecător [și] Atoate-știutorul [Al-Fattah, Al-'Alim]!. (34:26)

Spune: "Allah vă dă viață, apoi vă dă moarte, apoi vă va aduna pe voi în Ziua Învierii! Nu este îndoială întru aceasta... (45:26)

Printre Semnele Sale sunt tocmeala cerurilor și a pământului și a vietăților pe care le-a risipit prin ele. Dar El are puterea de a le aduna pe ele, dacă voiește. (42:29)

Ziua în care vă va aduna El pentru Ziua Adunării, aceea este Ziua marii pierderi. Iar pe acela care crede în Allah și împlinește fapte bune, El îl va ierta pentru faptele sale rele și-l va lăsa să intre în Grădini pe sub care curg pâraie și vor fi veșnic sălășluitori în ele. Aceasta este marea izbândă. (64:9)

Cel a cărui cunoaștere este perfectă și a cărui comportare este bună merită să fie numită jami. Din acest motiv, o persoană desăvârșită este una care nu scoate lumina evlaviei sale prin lumina cunoștinței sale; așa este cel care îmbină viziunea perfectă cu previziunea.