Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Hasib الْحَسِيبْ

Allah a spus în Sfântul Qur'an,
"Aceia care transmit mesajele lui Allah și se tem de El și nu se tem de nimeni afară de Allah [să știe că] Allah este de ajuns pentru a ține socoteala [la toate]." (Coran 33:39).

Al-Hasib este unul din atributele lui Allah și este adesea explicat ca Cel care recompensează. Sensul său poate fi de asemenea înțeles ca Cel care oferă suficient, care acordă orice nevoie au slujitorii Săi; El este Stăpânul pe care toți se bazează; nu există Hasib pe lângă El și toată creația Lui are nevoie de ajutorul și sprijinul Lui.
De asemenea, se spune că Al-Hasib este Cel căruia i se face referire la tot ceea ce este onorabil, iar cu El se face orice sfârșit de glorie. El îi cheamă pe slujitorii Săi să ia în considerare faptele lor, care încearcă pe aceia care Îl ascultă și îi răsplătește pentru o astfel de ascultare, care îi cheamă pe aceia care nu Îl ascultă și îi pedepsește pentru neascultarea lor; El, și numai El, încearcă pe toți.
Lucrurile sunt legate între ele și în final sunt legate de Allah, care a spus:
"O, Profetule! Îți este de ajuns Allah [ca sprijinitor, ție] și dreptcredincioșilor care te urmează!" (Coran, 8:64).

Dacă ne uităm la acest mare cosmos, care este fix și neafectat de efectele externe de milioane de ani, vom concluziona că există un sistem contabil complex pentru el care este spontan.
Face ca criteriile cosmice să fie fixate pentru a garanta conservarea vieții umane pe pământ în cel mai bun mod astfel încât omul să poată îndeplini funcția pentru care Allah l-a creat, adică să se închine Lui. Numărul de calcule necesare pentru a conduce un cosmos extraordinar nu poate fi niciodată conceput de nici o minte umană; cum se pot imagina modificările spontane ale unora în timp ce restul rămân aceleași?!
Este marele Al-Hasib, calculatorul Unu, Cel Mare, cel mai rapid dintre toți cei care calculează. Este cu adevărat un atribut care merită o privire atentă. Dacă o persoană gânditoare ar rămâne să gândească toată viața, el nu va putea niciodată să calculeze decât foarte, foarte puțin într-adevăr. Cu toate acestea, îmi place prin aceste simple afirmații să dau cititorului o idee care să îi ofere o privire asupra măreției acestui atribut miraculos:
Verbul "hasaba" înseamnă: numărarea, calculul, deducerea unui total etc. "hisab" înseamnă: numărarea, calculul sau contabilitatea și se realizează prin adăugarea, scăderea și astfel de pași conecși. Știința lui hisab este aritmetica din care derivă științele mai avansate: algebra, matematica și calculul. Sfântul Qur'an conține referințe la al-Hasib și derivatele cuvântului său rădăcină în versete precum:
... Și de ar fi ceva, chiar și numai cât greutatea unui bob de muștar, Noi îl vom aduce. Și Noi suntem îndeajuns ca socotitori. (21:47)

Apoi sunt aduși înapoi la Allah, Stăpânul lor adevărat, căci la El este judecata și El este Cel mai grabnic dintre cei care cer socoteală. (6:62)

Aceia vor avea parte de ceea ce au agonisit, căci Allah este grabnic la socoteală. (2: 202)

Allah judecă și nimeni nu poate împiedica judecata Sa și El este repede la socotire. (13:41)

... Însă el Îl găsește acolo pe Allah, care îi va plăti întreaga lui socoteală căci Allah este grabnic la socoteală. (24:39)

Pentru a fi familiarizat cu secretul puterii lui Allah așa cum este încorporat în atributul Său "Al-Hasib", așa cum se manifestă asupra creației sale, să aruncăm o privire asupra echilibrului chimic, fiziologic și astronomic existent în cosmos.
Vom vedea că există o mare putere de calcul, prea mare pentru a fi concepută, o persoană capabilă să efectueze astfel de calcule și să fie controlată de Cel care cunoaște complet cosmosul în întregime, de cel mai mic atom din el până la cea mai mare planetă. Dacă nu ar fi fost așa, calculul său cosmic nu ar fi rămas fix. Pentru a forma o idee despre complexitatea unor astfel de calcule, trebuie să furnizăm un exemplu:
Dacă am avea de gând să gândim un moment despre numărul de calcule care au loc în interiorul corpului nostru, cu siguranță nu vom putea să le calculam. Deci, cum poate omul să conceapă numărul de computări din întregul cosmos de la atomul cel mai mic la cea mai mare planetă în diferitele lor tipuri, orbite și medii?
Mintea, indiferent cât de mare, nu poate face acest lucru, va recunoaște cu siguranță Allah și puterea Sa absolută și că El este singurul capabil Al-Hasib care poate face astfel de calcule; Deci, să contemplăm acest atribut pentru ca noi să-L putem onora și să-L mulțumim. Allah a subliniat în textul Sfântului Coran calculul conform căruia cosmosul este aranjat în funcție de locuri foarte bine calculate în locurile, orbitele și vitezele lor:
"Și Noi am creat toate lucrurile bine întocmite Și nu este porunca Noastră decât un singur [cuvânt care se va împlini] într-o singură clipită." (Coran, 54: 49-50).

El a mai spus,
Și nu! Eu jur pe locurile stelelor [de pe bolta cerească]! - Și acesta este un jurământ mare, dacă voiți să știți! (56: 75-76)

Soarele și Luna urmează o rânduială, (55: 5)

Iar pentru Lună am orânduit Noi faze, până ce ea devine ca un ciorchine bătrân de palmier. (36:39)

... El i-a orânduit treptele, pentru ca voi să cunoașteți numărul anilor și socotirea [vremii]. (10: 5)

El face să se ivească zorile și a statornicit noaptea pentru odihnă și Soarele și Luna pentru socotirea [timpului]. (6:96)

De fapt, nu există aproape nici un verset care nu conține nici o indicație sau mai multe despre sistemul calculat al cosmosului sau al corpului uman, dar Coranul Sfânt evidențiază o semnificație specifică pentru un alt tip de calcule: Calculele de întreținere a slujitorilor lui Allah în conformitate cu înțelepciunea lui Allah, dintre care unele sunt conforme cu o măsură și unele din care un rob al lui Dumnezeu nu știe:
"... Și Allah împarte harul Său celor pe care El îi vrea, fără măsură." (Coran, 2:212).

Aceasta este de obicei întreținerea celor neprihăniți pe care Allah le susține de unde nu știu sau nu se așteaptă:
"... Iar aceluia care este cu frică de Allah, îi va da El o ieșire [bună] și-l va înzestra pe el de unde el nici nu se așteaptă." (Coran, 65:2-3).

De asemenea, darul lui Allah este mare, atât de mare încât adevărata sa valoare nu poate fi niciodată concepută sau calculată.
Există încă un calcul mai mare: calculul faptelor și intențiilor din spatele lor, înregistrarea lor, precum și recompensele pentru ele în viața acestei lumi sau în cea care va veni sau în ambele pentru că Cel Atotputernic spune următoarele în această privință:
[Toate acestea] pentru ca Allah să răsplătească fiecare suflet după ce și-a agonisit. Allah este, neîndoielnic, repede la socotire. (14:51)

... și Noi le-am cerut lor socoteală cu asprime și le-am chinuit pe ele cu chin greu. (65:8)

La Noi este întoarcerea lor și Nouă Ne revine să le cerem lor socoteală! (88:25-26)

... Allah este Atoatesocotitor [Hasib]. (4:86)

Acela care va veni cu o faptă bună va avea parte de zece asemenea ei, iar acela care va veni cu o faptă rea nu va fi răsplătit decât cu o faptă pe măsura ei. Dar nu li se va face nici o nedreptate! (Coran, 6:160).

Oamenii din Ziua Judecății vor fi judecați simultan, așa cum sunt judecați în viața acestei lumi. Îngrijirea lor va fi transmisă imediat, iar Allah nu este niciodată deturnat de nimic:
"[Toate acestea] pentru ca Allah să răsplătească fiecare suflet după ce și-a agonisit. Allah este, neîndoielnic, repede la socotire." (Coran, 14:51).

Cei care sunt înzestrați cu înțelegere cunosc precizia calculului divin din propriile lor relații cu El, căci El a spus:
"... Și dacă arătați sau ascundeți ceea ce este în sufletele voastre, Allah vă va cere socoteală pentru acest lucru. Apoi El îl va ierta pe cel care El va voi și îl va chinui pe cel care El va voi. Allah este cu putere peste toate!" (Qur 'An, 2: 284).

Gestionarea lui Dumnezeu a afacerilor continuă pentru totdeauna și întotdeauna. Profetul Mohamed a spus: "Chemați-vă pe voi înșivă să răspundeți înainte ca voi să fiți chemați să răspundeți pentru ele".