Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Hamid الْحَمِيدْ

Atotputernicul a spus:
"O, oameni! Voi sunteți săraci [și aveți nevoie] de Allah, iar Allah este Cel Deajuns pentru Sine [și] Cel Vrednic de Laudă [Ghaniyy, Hamid]." (Coran, 35:15)

Cuvântul rădăcină al "Al-Hamid" este hamd, ceea ce înseamnă: laudă, ceva mai general decât mulțumirea. Al-Hamid este, de asemenea, al-Mamood, cel lăudat. Allah este Al-Hamid datorită faptului că El a lăudat pe Sinele Său din timpuri imemoriale și, de asemenea, datorită servitorilor Săi care L-au lăudat.
Calitățile Sale, cum ar fi faptul că El este Glorificat și Înălțat, se datorează faptului că cei care menționează Atributele Sale Îl glorifică și Îl înalță. Hamd în acest context înseamnă enumerarea sau încercarea de a enumera calitățile perfecțiunii concepute de cei care Îl laudă. Al-Hamid vă acordă succes și vă complimentează pentru asta; Îți șterge păcatele și nu te face să te încurci, expunându-le. El este lăudat datorită meritelor Sale.
Cel a cărui credință, comportament, vorbire și acțiune sunt laudă se numește Hamid. O astfel de descriere se potrivește doar Trimisului lui Allah și celor ale căror ranguri sunt apropiate de el din rândul profeților lui Allah, precum și de alții, cum ar fi prietenii lui Allah și învățații. Fiecare dintre aceștia este Hamid în ceea ce privește credințele, comportamentul, faptele și declarațiile sale.