Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Ghafur الْغَفُورْ

Allah a spus:
"... Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim]." (Coranul, 39:53).

"Al-Ghafur" derivă din cuvântul rădăcină ghafr, acoperind. El este Al-Ghafur, pentru că El adesea acoperă păcatele și îi iartă pe cei care le comit. El nu discută despre ei cu slujitorii Săi. Maghfira înseamnă acoperirea și iertarea păcatelor. Iertarea lui Allah înseamnă protecția lui față de un servitor al lui Dumnezeu împotriva chinului Său. Verbul său înseamnă: să-și ignore deschis păcatele.
Al-Ghafur este Maestrul al cărui putere este perfectă; El poate ierta necondiționat datorită favorurilor pe care El le oferă slujitorilor Săi și bunăvoinței Sale.
Sfântul Qur'an s-a referit destul de des la iertare, iar Allah a diversificat-o astfel încât inimile celor care nu Îl ascultă să nu-și piardă nădejdea de mila Lui și ca nici un criminal să nu se abată de la mila lui Allah. El iartă păcatele și acceptă căința. În Sura Ghafir, noi recităm acest verset:
"Iertătorul păcatelor, Primitorul căinței, Cel Aspru la pedeapsă, Dătătorul de îndurare." (Coran 40:3).

Alte astfel de referințe sunt după cum urmează:
... Deci iartă-ne nouă și îndură-Te de noi, căci Tu ești cel mai bun dintre iertători! (7:155)

Eu sunt iertător cu acela care se căiește, crede și împlinește fapte bune și apoi se lasă călăuzit pe calea cea bună (20:82)

El a creat cerurile și pământul întru adevăr. El înfășoară noaptea peste zi și ziua peste noapte. El a supus Soarele și Luna și fiecare grăbește până la un termen hotărât. El este Cel Puternic [și] Atoateiertător [Al-’Aziz, Al-Ghaffar]. (39: 5)

În ceea ce privește versetul care spune:
"Vestește, [o, Muhammed,] robilor Mei că Eu sunt Iertătorul, Îndurătorul [Al-Ghafur, Ar-Rahim]" (Coran, 15:49),
unii însoțitori ai Profetului au fost odată răsfățați de râs, când a trecut Mesagerul lui Allah. El i-a salutat apoi și le-a spus: "Râzi când focul este înaintea ta?" Ei au regretat și s-au simțit extrem de deprimați. El a revenit curând la ei și a spus: "Gabriel tocmai a venit la mine și a spus că Allah a întrebat de ce am făcut ca unii dintre slujitorii Săi să-și piardă speranța în mila Lui", a repetat (39:5) citat mai sus.
Cel care dorește să personifice atributul "al-Ghafur", el caută în mod constant iertarea Sa; El iartă slujitorilor Săi și din nou. Aceasta este cheia pentru a obține iertarea lui Allah, așa cum se menționează în 24:22:
"Să nu jure cei înzestrați cu belșug și cu bogăție dintre voi că ei nu vor mai da [nimic] rudelor, sărmanilor și celor care purced pe calea lui Allah! Ci să ierte și să miluiască. Oare nu voiți voi ca Allah să vă ierte vouă? Iar Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]."