Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Ghaffar اَلْغَفَّارْ

Allah a spus:
"Eu sunt iertător cu acela care se căiește, crede și împlinește fapte bune și apoi se lasă călăuzit pe calea cea bună" (Coran, 20:82).

Al-Ghaffar este unul dintre atributele lui Allah derivate din ghufr și ghufran, ambele substantive care transmit sensul: învăluire, ascundere, mascare. Maghifra, iertarea, este acoperirea păcatelor de catre Allah și iertarea Lui prin faptul că i-a acordat favoarea și îndurarea Lui. Al-Ghaffar este Cel care a arătat ceea ce este frumos și a acoperit ceea ce este urât în viața acestei lumi și care nu-i impune pedeapsa asupra lui în viața de apoi.
El este Cel care iartă păcatele, acoperă neajunsurile, șterge păcatele acceptând căința. El acceptă căința slujitorilor Săi și este mulțumit de aceasta, iar El este Cel care iartă păcatele și le transformă în fapte bune prin marea sa favoare. El este cel care iartă păcatele, chiar dacă ele sunt mari și numerose.
Cuvintele derivate din iertare au fost în mare parte asociate cu Allah.
Unul dintre ei este Al-Ghafir ca în acest verset:
"Iertătorul păcatelor" (Coran, 40:3).

Al doilea este al-Ghafur; El a spus:
"... se roagă lui Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]." (Coran, 4:110).

O treime este al-Ghaffar ca și în:
"Eu sunt iertător cu acela care se căiește, crede și împlinește fapte bune" (Coran, 20:82)

"... Rugați-vă de iertare Domnului vostru, căci El este Iertător [Ghaffar]" (Coran, 71:10),

Și
"... El este Cel Puternic [și] Atoateiertător [Al-’Aziz, Al-Ghaffar]." (Coran, 39:5).

Se dovedește, făcând referire la Sfântul Qur'an, că toate aceste atribute, care derivă din iertare, se aplică numai lui Allah, Celui Atotputernic. După ce a ucis un copt, Moise a cerut Domnului său:
"Doamne, eu am fost nedrept față de mine însumi. Deci iartă-mă pe mine!" (Coran, 28:16).

El a recunoscut mai întâi păcatul lui, apoi a căutat iertarea Lui. De asemenea, Allah a dezvăluit vina lui David, apoi a spus:
"Și i-am iertat Noi aceasta" (Coran, 38:25).

El a adresat lui Mohamed :
"Pentru ca Allah să-ți ierte păcatele tale, cele care au fost și cele care vor veni" (Coran, 48:2).

Semnificațiile lui maghfira, cuvântul rădăcină al Al-Ghaffar, Al-Ghaafir și Al-Ghafur, sunt clare în versetul care spune:
"Iertătorul păcatelor, Primitorul căinței, Cel Aspru la pedeapsă, Dătătorul de îndurare. Nu există altă divinitate afară de El și la El este întoarcerea." (Coran 40:3).

Al-Ghaffar este Cel care de multe ori acoperă [păcatele și greșelile slujitorilor Săi], atât de mult încât El nu propagă păcatele în viața acestei lumi și nici în viața de apoi.
Toate acestea se întâmplă cu cei care cred în El; în ceea ce privește cei care nu fac asta, și fățarnicii, El se va ocupa cu ei în mod diferit.