Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Batin الْبَاطِنْ

Allah a spus:
"El este Întâiul și Cel de pe urmă, Cel de deasupra tuturor și Cel ascuns și El este a toate știutor [Al-Awwal, Al-Aakher, Az-Zaher, Al-Baten]." (Coran 57:3).

"Al-Batin" înseamnă: Cel care este ascuns de ochii creaturilor Sale datorită intensității apariției Sale, Cel Ascuns datorat Esenței Sale care sfidează mințile și intelectul.
Trimisul lui Allah s-a rugat astfel:

El este Az-Zahir prin suficiență, Al-Batin prin obiectivitate, Az-Zahir datorită bunurilor Sale, Al-Batin prin mila Sa. El este Cel Aparent, Cel care stăpânește totul, Cel Ascuns, Cel care știe adevărul despre tot, Cel care este Aparent pentru tot prin dovezi convingătoare, Cel care este ascuns de orice aspect fizic. Slavă, apoi, Celui care s-a ascuns de orice creație prin lumina Lui, care este ascuns de ele din cauza intensității aparenței Sale.
Cel Atotputernic a spus:
"... v-a copleșit pe voi cu binefacerile Sale – atât cele văzute cât și cele ascunse" (Coran, 31:20).

Aparent sunt cele pe care le putem observa, vedea, mărturisi, în timp ce ascunse sunt lucrurile cu care nu suntem familiari. El a subliniat de asemenea faptul că
"Și de ați [vrea să] socotiți binefacerile lui Allah, voi nu veți izbuti să le numărați" (Coran, 16:18 și 14:34).

Ele sunt evidente simțurilor, sfidând intelectul nostru.
Omul este o manifestare a atributului "Az-Zahir" și, în același timp, este și o manifestare a celuilalt atribut "Al-Batin". Omul, fizic, este o manifestare a Luminii Aparente și o manifestare spirituală a Celui Ascuns, al-Batin. Ori de câte ori un servitor al lui Allah repetă atributul "Al-Batin", sufletul său se va simți supus creatorului său și el își va da seama că singur este incapabil să facă ceva; așa că atunci este Adevărul va fi milostiv pentru El și îi va da puritatea atât trupului, cât și sufletului.