Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Barr الْبَرّْ

Allah a spus:
"Pentru că noi L-am chemat și mai înainte, căci El este Cel Milostiv, Îndurător [Al-Barr, Ar-Rahim]" (Coran, 52:28).

Al-Barr este unul dintre Atributele lui Allah derivat din birr, făcătorul de bunătate; Birr înseamnă a face fapte bune. "Al-Barr", atunci, este un cuvânt cuprinzător care conține toate atributele bunătății, bunăvoinței și carității. Cel care este barr pentru părinții săi este foarte milos și binevoitor cu ei. Cei care sunt barr sunt cei de la care se așteaptă fapte de bunătate. Birr înseamnă și legături, legături sau conexiuni. O persoană care este barr în privința rudelor sale înseamnă că întreține legături bune cu ei.
Sfântul Coran afirmă acest verset în Surat al-Mumtaana:
"Allah nu vă oprește să faceți bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, și nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiți foarte buni și drepți, căci Allah îi iubește pe cei drepți." (Coran, 60:8).

Și în Surat Al-Imran citim,
"Voi nu veți ajunge la [adevărata] evlavie decât dacă veți face daruri din ceea ce vă este drag. Și Allah știe tot ceea ce voi dăruiți." (Coran, 3:92).

Un pelerinaj care este binecuvântat și fără acte interzise este numit "hajj mabroor", răsplata pentru care nu este mai puțin decât Paradisul conform hadithului. Birr înseamnă, de asemenea, pietate, care înseamnă, în schimb, a face ceea ce aduce unul mai aproape de Allah, un cuvânt care combină calitățile extrem de recomandabile și demne de laudă.
Birr este cel mai bun din ceea ce este în viața acestei lumi și a celei din viitor. Cea mai bună din viața aceasta este ceea ce Allah pune la dispoziția oricărui slujitor al Său, cum ar fi îndrumarea, bucuria și lucrurile plăcute. Cel mai bun din viața care vine este fericirea veșnică care este reședința în Paradis; Poate Allah ne va permite să ne bucurăm de ambele binecuvântări prin mila și harul Său, Allahomma ameen.
Birr înseamnă bunătate, un cuvânt care combină toate atributele bune. Aceasta implică faptul că toate faptele bune ne aduc mai aproape de Allah, Cel Onorat, Cel Înalt. Studiul apei Zamzam se numește barra datorită abundenței beneficiilor sale și a apei sale.
Al-Barr nu face nimic urât sau abominabil. El a fost milostiv pentru cei care caută plăcerea Lui, le-a arătat calea, și pentru cei care se închină prin Favorele Sale și acordându-le succese. Al-Barr este bun pentru cei care caută bunăvoința și darul Lui, către închinători prin răsplata lor frumoasă. El nu încetează să dea cu bunăvoință din cauza neascultării față de El.
Un slujitor al lui Allah poate fi descris ca barr. Un slujitor al lui Allah poate fi barr în funcție de faptele lui de dreptate, de a fi primul care trebuie să respecte dreptul părinților, profesorilor și mentorilor săi.
Unul dintre modurile în care un slujitor al lui Allah își poate modela comportamentul după ce a urmat lumina acestui atribut este să se împrietenească cu credincioșii care sunt sinceri în credința lor, care sunt familiarizați cu secretele credinței. Când cineva menționează acest atribut destul de des, comportamentul lui îl va personifica apoi, iar dragostea pentru toți servitorii lui Allah va fi apoi plantată în inima lui și toți oamenii îl vor iubi cu sinceritate.
Allah a combinat toate aspectele birr într-unul din versetele din Surat al-Baqarah când El a spus:
Cuvioșia nu stă în a vă întoarce fețele spre Răsărit sau spre Apus, ci cuvioșia este a crede în Allah și în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte și în profeți, a da din avere – în pofida iubirii pentru ea – rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului, cerșetorului și pentru răscumpărarea robilor, a împlini Rugăciunea [As-Salat] a da Dania [Az-Zakat], a-și ține legământul dacă s-a legat, a fi răbdător la nenorocire, la rău și în momentele de primejdie. Aceștia sunt cei drepți, aceștia sunt cei evlavioși [Al-Mu’taqun]! (2: 177).

Cel la care Allah este barr va fi protejat de a comite ceea ce nu-i place lui Allah, iar El, la rândul Lui, îl va multumi cu multe lucruri frumoase; El îi va face drumul în viață plin de succes. El îl va face independent prin favoruri de la El și El îl va proteja împotriva comiterii a ceea ce El consideră nelegitim.