Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.

Al-Ba'ith الْبَاعِثْ

Allah a spus:
"Și pentru [ca să știți] că Ceasul va sosi, fără îndoială, și [atunci] Allah îi va scula pe cei din morminte" (Coran, 22:7).

"Al-Ba'ith" este un atribut derivat lingvistic din bai'th ceea ce înseamnă: acțiuni incitante sau stimulative, ceva care agită pe cineva la acțiune, trimite pe cineva undeva, ieșind în căutarea răzbunării sau pur și simplu trezind pe cineva. De asemenea, înseamnă trimiterea unui soldat la război: bai'th înseamnă armată. De asemenea, înseamnă a aduce morții înapoi la viața.
Cuvântul "al-Ba'ith" transmite mai mult de un singur sens:
  1. Atotputernicul își va readuce creația la viață în Ziua Judecății, așa cum se menționează în versetul din Surat al-Hajj citat mai sus.
  2. El trimite trimiși la slujitorii Săi: în Surat al-Nahl, El spune:
    "Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis" (Coran, 16:36).
  3. Le poruncește slujitorilor Săi să îndeplinească sarcini specifice, creând impulsurile și motivațiile în ele.
  4. El trimite ajutor slujitorilor Săi care au nevoie de El și îi ajută pe păcătoși prin acceptarea căinței lor.
Al-Ba'ith învie pe cei din morminte, sporește lucrurile în mișcare, provoacă determinarea, manifestă cunoașterea necunoscutului, aduce slujitorii Lui înapoi la viață, resuscitează creația Lui în Ziua Judecății, care înregistrează ceea ce ascund piepturile. Ba’ith este viața din viitor.
Cel care cunoaște sensul real al învierii cunoaște sensul real al acestui atribut. Majoritatea oamenilor au numeroase concepții greșite generale și prezumții ambigue în legătură cu aceasta. Ei își imaginează că moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor și că învierea începe o nouă creație din nimic, la fel cum a început prima creație. Credința lor că moartea este sfârșitul tuturor lucrurilor este cu siguranță eronată, pentru că am ajuns să învățăm din studierea Sunnei că mormântul este fie o groapă de foc, fie o bucată de Paradis.
Morții sunt fie fericiți, fie mizerabili. Cei fericiti, cum ar fi martirii, nu sunt morti; mai degrabă, Allah spune următoarele despre ei în Surat Al-Imran:
"Să nu crezi că cei care au fost uciși pe calea lui Allah [martirii] sunt morți! Dimpotrivă, ei sunt vii la Domnul lor și sunt bine dăruiți [din roadele Raiului], Veseli de binefacerea pe care le-a dăruit-o Allah. Ei se bucură pentru aceia care au rămas în urma lor și nu li s-au alăturat încă, pentru că ei nu au a se teme și nici nu sunt mâhniți." (Coran 3:169-170).Al-Ba'ith este, de asemenea, Cel care inspiră determinarea în inima oamenilor de a-și asuma obiective înalte pe câmpurile de luptă ale jihadului și de a se purifica. Al-Ba'ith plantează voința de a se ridica la eforturi înalte, care îndepărtează din inima ta șoaptele rele, care curăță conștiința cea mai intimă de scrupule și purifică faptele de necurăție. El trimite Mesagerii Săi să transmită poruncile Lui:
"Și i-a trimis Allah pe profeți, vestitori și prevenitori " (Coran 2: 213).

El aduce morții înapoi la viață:
"Apoi v-am înviat, după ce ați murit..." (Coran, 2:56).

El îi trezește pe cei care dorm, trezindu-și trupurile:
"El este Cel ce vă ia la Sine noaptea și El știe ceea ce voi ați dobândit peste zi. Apoi El vă readuce la viață în timpul ei, până se va împlini un termen hotărât. Atunci la El va fi întoarcerea voastră și apoi vă va vesti El ceea ce ați făcut." (Coran, 6:60).

Slavă, atunci, Lui pentru că a înviat morții și a arătat ceea ce ascund piepturile.
Subiectul ba'ith este menționat în numeroasele locuri ale sfântului Qur'an; acestea sunt unele dintre ele:
Noi am trimis la fiecare comunitate un trimis [ca să le zică]: „Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghut!” Pe unii dintre ei i-a călăuzit Allah, însă altora le-a fost hărăzită rătăcirea. Purcedeți prin lume și vedeți care a fost sfârșitul celor care i-au socotit mincinoși [pe trimișii Noștri]! (16:36)

Iar în timpul nopții stai de veghe și împlinește rugăciuni peste cele cuvenite; poate că Domnul tău te va readuce la viață într-o poziție demnă de laudă! (17:79)

Apoi i-am trezit Noi, pentru ca să știm care din cele două cete au socotit cât timp au rămas ei acolo. (18:12)

Aceia care nu au crezut, au pretins că ei nu vor mai fi înviați. Spune: "Ba da! Pe Domnul meu! Veți fi voi înviați și apoi vi se va vesti vouă ceea ce ați făcut! Și acesta este un lucru ușor pentru Allah". (64:7)

Partea de inspirație pe care un slujitor al lui Allah ar putea să o deducă din atributul al-Ba'ith este cunoașterea lui că un suflet nu are întâi nici o cunoaștere de nimic, la fel ca și trupul. Allah spune următoarele în Surat al-Ana'm:
"Oare acela care a fost mort și pe care Noi l-am readus la viață și i-am dat lui lumină, după care se călăuzește, și umblă printre oameni poate să fie asemenea cu acela care se află în întunericuri, de unde nu poate ieși? Așa li s-a împodobit celor necredincioși ceea ce ei făceau." (Coran, 6:122),

Și în Surat al-Nahl spune:
"El îi trimite pe îngeri cu revelația, după porunca Sa, asupra acelora care voiește El dintre robii Săi, [zicând]: „Preveniți că nu există altă divinitate în afară de Mine și fiți cu frică de Mine, așadar!” " (Coran 16:2).

Dacă un slujitor al lui Allah se străduiește greu să învețe, el va fi ca și cum ar fi insuflat o nouă viață în sufletul său după moartea sa și, dacă el se străduiește să-i învețe pe cei ignoranți, el va fi ca și cum ar fi adus sufletele lor la viață după moartea lor.